25 dec.           Raphael Doodkorte                klas 5
25 dec.           Casper de Hoog                    klas 5
25 dec.           Timo Kroeze                         klas 4
25 dec.           Daniel Mars                          klas 5
29 dec.           Benjamin Franssen               klas 6
3 jan.             Jonneke Bron                       klas 3
3 jan.             Marlijn Creemer                    klas 3
5 jan.             Pippa Westra                        klas Gerty
6 jan.             Fietje Rietman                      klas Gerty
10 jan.           Lena Kemps                          klas 6
11 jan.           Hadewijch de Wit                   klas Gerda
12 jan.           Noa Brouwer                         klas 3
13 jan.           Sepp Hagedoorn                    klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijn dag!

22 dec.          Lily Haak                 klas 5
22 dec.          Mirko Kunst             klas 4
22 dec.          Noa Spaargaren       klas 2
24 dec.          Deva Baan               klas Gerda
24 dec.          Sanna Cham            klas Gerda
24 dec.          Indie Trip                 klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Zoals eerder aangekondigd leggen de meeste basisscholen in Nederland dinsdag 12 december nogmaals
het werk neer om hun zorgen ten aanzien van de werkdruk, de leraren tekorten en de salariëring over het voetlicht te krijgen.

Ook de leraren van de Kleine Johannes scharen zich achter deze actie. Daarom blijft die dag de school dicht.

Wij verwachten dat u ook op deze dag zelf de opvang voor uw kind(eren) verzorgt.

Naschoolse opvang Christoforus heeft aangegeven geen aanvullende opvang te kunnen verzorgen
en alleen open te zijn op de normale tijden.

12 dec.   Eva van de Kuilen      klas 5
14 dec.   Broes Bouwhuis         klas Gerty
15 dec.   Ian Bruggeman          klas 5
15 dec.   Raaven Lucas            klas 5
17 dec.   Franka Bos                klas Marije/Karin
17 dec.   Mayra Octavia            klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Evenals bij de vorige werkonderbreking van leraren van de basisscholen zal Christoforus haar openingstijden
op deze dag niet uitbreiden.
Als je een vast bso contract hebt voor de dinsdag , zijn kinderen uiteraard welkom op de afgesproken tijdstippen.
Mocht het zo zijn dat uw kind die middag niet komt geef dat dan door via de mail.

Met vriendelijke groet,

Marieke Smit

06-15653361

deventer@christoforuskinderopvang.nl

BSO-coördinator Apeldoorn Deventer

                       

Beste ouders,

Zoals u in de media heeft kunnen volgen hebben de actie’s van de Nederlandse basisscholen nog onvoldoende effect gesorteerd
om vertrouwen te hebben dat er voldoende middelen beschikbaar komen om het onderwijs gezond te houden.
Daarom is de verwachting dat de leraren op 12 december nogmaals het werk neerleggen. Ook onze school steunt de actie.
Houdt u er dus vast rekening mee de op 12 december de school wederom dicht blijft.
De komende week komt er meer duidelijkheid over de aangekondigde acties. We houden u op de hoogte.

In de bijlage een uitgebreider schrijven, mede opgesteld door de PO-raad.

Names het team,

Lucas

Beste ouders,

Ik wil graag met de derde klas ons scheppingsverhaal als openbare les aan jullie laten zien.
Van harte welkom dus op dinsdag 19 december van 11.45 tot 12.30 uur in de grote zaal.
Graag wel op tijd komen, want de kinderen raken zo uit hun concentratie als je later nog de zaal binnenkomt.
Iedereen is welkom, ook als je geen kind in deze klas hebt.
Ook opa’s en oma’s mogen komen kijken hoor.

Tot dan,

Wieger Veerman, euritmie leerkracht

6 dec.              Lisa de Kok                   klas Marije en Karin
8 dec.              Mika Ekinci                   klas Gerda
8 dec.              Sara Gies                      klas 2
9 dec.              Dante Hofmann             klas Gerty
9 dec.              Thije van Roosmalen      klas 5
10 dec.            Quinten Bassie               klas Gerty
10 dec.            Zara Hagedoorn             klas Marije en Karin
10 dec.            Yuri Poorterman             klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Zie de bijlage van Christoforus Kinderopvang.

Op zondag  3 december wordt advent gevierd in de grote zaal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Plaatsbewijzen!
Omdat wij niemand de deur willen wijzen en er 200 zitplaatsen zijn, werken wij sinds vorig jaar met plaatsbewijzen.
Dus net als vorig jaar zijn er plaatsbewijzen gratis af te halen bij Joke

Lees meer...

In de klas van juf Gerty:
Olivia da Silva
Jona de Jong

28 nov.          Julan Prinsen               klas 4
28 nov.          Juul Prinsen                 klas 5
30 nov.          Devi Helmers               klas Gerda
3 dec.            Linnea Huiskes             klas Marije / Karin
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Bij deze koppel ik met trots en met dank voor het invullen, de resultaten van de oudertevredenheidspeiling aan u terug.

Over het algemeen zijn de ouders zeer tevreden over de school en de kwaliteit van het onderwijs.
Met name de sfeer op school en de persoonlijke ontwikkelingen worden het belangrijkst gevonden.
Naast veel pluspunten en lof zijn er natuurlijk ook een aantal aandachtspunten aangegeven waar we als school
ons voordeel mee kunnen doen.
Hieronder alvast de belangrijkste plus- en minpunten, in de bijlage de samenvatting van de resultaten.
Het beeld wat de ouders geven strookt met mijn eigenwaarneming en dat is altijd prettig.
De basis is goed op orde en er is op een aantal terreinen ruimte voor verbetering.

De uitkomsten van de enquête worden met het team en de MR besproken en kunnen vandaaruit leiden
tot nieuw beleid om verbeteringen door te voeren. Er komt nu een drukke periode aan, maar op termijn zou ik graag
met ouders verder in gesprek gaan over de kritiekpunten en hoe we daar concreet verbetering in kunnen aanbrengen.

Zie ook de bijlage bij dit weekbericht!

 

Pluspunten van onze school

 

Kritiekpunten   op onze school

1.

Veiligheid op school (99%)

 

Verkeersveiligheid  (53%)

2.

Opvoedkundige aanpak (98%)

 

Hygiëne en   netheid binnen de school (23%)

3.

Leereffect (98%)

 

Informatievoorziening   over de school (20%)

4.

Sfeer en inrichting schoolgebouw (98%)

 

Uitdaging   (16%)

5.

Contact met medewerkers (95%)

 

Huidige   schooltijden (16%)

6.

Vakbekwaamheid leerkrachten (95%)

 

Opvang bij   afwezigheid van de leraar (16%)

7.

Uiterlijk van het gebouw (94%)

 

Aandacht   voor werken met computer (15%)

8.

Sfeer in de klas (92%)

   

9.

Regels, rust en orde op school (92%)

   

10.

Speelmogelijkheden op het plein (91%)

   

Op dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school.
We beginnen die dag gewoon om 08.30 uur. Ouders mogen wachten op het plein en om 08.40 uur 
komen de kinderen weer buiten en zullen we samen in een grote haag Sint en Pieten verwelkomen
met gezang (ouders graag achter de kinderen opstellen). Vanaf het kleine hek stellen de klassen
zich in volgorde op tot aan het kleuterhek. Als Sinterklaas toegezongen is gaan de kinderen daarna terug naar hun klassen.
Willen jullie de kinderen gewoon brood/fruit/drinken meegeven?
Verder wordt het feest die dag alleen met de kinderen gevierd
.

Lees meer...

20 nov.          Simeon Iepema                       klas 2
20 nov.          Cathelijne van der Meulen        klas Marije / Karin
22 nov.          Tjalf Sint                                 klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!