Terugblik eerste weken

Als directeur werken op een vrijebasisschool lijkt vooral te zijn: onder de begeleiding van flarden zang en blokfluit afgewisseld met enthousiast schreeuwende kinderen proberen de veelheid aan processen in kaart te brengen  en er wat van moeten vinden. Wat een feest en wat heb ik al weer veel geleerd. Wet en regelgeving over gasaansluitingen, de nieuwste regels en termen op knikkergebied, wat snappet is, wat japanseduizenknoop is en ga zo maar door. Maar vooral dat onze kinderen een tomeloze energie voor leren en spelen hebben. 

Lees meer...

 

Tablets in klas drie

Proces

 

Voor de zomer is het besluit genomen om in klas drie een pilot te starten met tablets. Tot onze spijt is de wijze van communiceren van dit besluit en het proces van beeld- en besluitvorming vorig jaar niet goed genoeg gegaan. Hierdoor is er nodeloos veel onrust en wantrouwen ontstaan. Directie, medezeggenschapsraad, docententeam en ouders hebben in de afgelopen weken met elkaar gewerkt aan het herstellen van dit vertrouwen en het uitspreken van opvattingen en meningen over dit besluit en over de pilot. Daarmee is de ergste kou uit de lucht maar het vetrouwen nog niet geheel hersteld. Het is de intentie van de school om gedurende de pilot het proces gedegen te voeren.

Lees meer...

 

Sint Maarten vrijdag 10 november:

 

Sint Maarten, voorbereiding en feest bij de kleuters – 2017

Liedjes

Vanaf dinsdag 7 november  willen de kleuterjuffen om 8:30 uur, aan het begin van de schooldag, de sintmaartenliedjes oefenen met de ouders. Kinderen vinden het leuk als de ouders de liedjes mee kunnen zingen. Dat verhoogt de sfeer op 10 november.

Informatie over knollen uithollen en versieren zie klassenbrief van eigen juf.

Dit jaar lopen de kinderen met een lantaren die ze in de klas maken.

Ouders mogen ‘s avonds wel met een knol lopen.

 

Optocht

Om 17:15 uur (niet eerder!) verzamelen ouders en kinderen op school voor de optocht. Deze begint om 17:30 uur. De kinderen verzamelen in hun klas. Ouders wachten buiten op het plein. Voordat de optocht vertrekt worden klas 1,2  en 3 toegezongen door klas 4  en 5 bij de ingang van de lagere school. De ouders van de kleuters stellen zich op als een haag waar alle drie de kleuterklassen door heen lopen. Ouders wachten tot de laatste kleuterklas door de haag is gegaan en daarna voegen zij zich bij de stoet. Tijdens de optocht graag naast de stoet blijven lopen en niet er door heen/tussen door. Na de optocht gaan de kleuters met hun ouders in de eigen klas chocolademelk of warm sap drinken en koek of wafels eten. Klas 4 en 5 zingen om 18 uur in de kleuterschool (hal) voor de kleuters en ouders.

Foto’s

De leerkrachten vragen jullie dringend of jullie geen foto’s willen maken en niet willen filmen tijdens het feest. Dit verstoort de warme sfeer van de lichtjes.

Kleding

Zouden jullie de kinderen goed willen voorbereiden op de optocht wat kleding en haren betreft? Graag warme kleding. Geen losse sjaals, koortjes, linten, strikjes, etc. en lange haren veilig vast maken met staarten en knipjes zodat deze niet in het kaarsenvlammetje kunnen gaan hangen.

 

Klas 1,2 en 3  

Lees meer...

Ik heb contact gehad met Kees van de werkplaats metaal van Overkempe.
Vorig jaar konden de kinderen bij hem een workshop koperslaan volgen.
Dit jaar wil hij evt. iets gaan doen met koperdraad.
Alleen heb ik geen contact meer met hem kunnen krijgen ivm zijn afwezigheid.
De komende twee weken ben ik zelf afwezig.
Ik kan dus pas na de herfstvakantie met zekerheid zeggen of het wel of niet doorgaat.

groet Joke

Korte terugkoppeling MR vergadering dinsdag 10 oktober 2017.

Aanwezig waren drie ouders voor de onderwerpen 4 en 6.

Korte terugkoppeling van de gemaakte afspraken:

Lees meer...

In het handenarbeid lokaal gaat de familie Erberveld en familie Harmsen met
kinderen een insectenhotel maken.

In de voorverkoop gaan we per uur acht kaarten verkopen.
Op de dag zelf verkopen we per uur vier kaarten.
Per uur kunnen 12 kinderen timmeren.

Lees meer...

Tijdens de herfstmarkt gaat Annet Verhoeven in het computerlokaal een workshop
lichtjes maken geven. Per workshop kunnen 8 kinderen deelnemen.

Lees meer...

In de klas van juf Gerda:
Otis Endeman

In de klas van juf Gerty:
Faber Veen

De komende twee weken (ma. 16 t/m 27 okt.) ben ik afwezig i.v.m. vakantie.
Bepaalde taken zullen overgenomen worden door Lucas en Janneke zoals bijv. de ziekmeldingen.

Lees meer...

24 okt.           Marius Roelofs              klas 1
26 okt.           Elfie Wolters                 klas gerty
27 okt.           Fynn Stegink                klas 4
28 okt.           Nena Geertman            klas 3
28 okt.           Waldo Octavio              klas 4
31 okt.           Mare Klein Boonschate  klas 2
4 nov.            Olivier Leijen                klas 2
4 nov.            Fiona Ruijter                klas 1
5 nov.            Luka Versteeg              klas Gerty
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

17 okt.          Maite Beens                     klas 3
17 okt.          Merce de Wit                    klas 4
18 okt.          Clara van der Deure         klas 6
18 okt.          Storm Wesseling              klas Marije en Karin
18 okt.          Jonathan Zondervan         klas 6
19 okt.          Nick de Mol                      klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Kom en help  onze schoolbibliotheek!

Wij zoeken nog twee extra vrijwilligers voor in de schoolbieb, bij voorkeur mensen die op dinsdagochtend kunnen.
Elke morgen tussen half negen en half tien is er één ouder  aanwezig en helpen we de kinderen vanaf klas 2 (soms vanuit klas 1) desgewenst met het uitkiezen van boeken.
Als er even niemand is maken we de bieb netjes (boeken in de kast zetten, nieuwe boeken invoeren, rechtzetten, etc).

 

Lees meer...

9 okt.            Ravi Gieling             klas 1
10 okt.          Lysse Kuipers          klas 1
11 okt.          Bolu Braaksma        klas 3
12 okt.          Evi van der Noord    klas 2
12 okt.          Dyron van Russel     klas 2
13 okt.          Luka Dijkstra           klas 6
15 okt.          Lieven Verhoeve      klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Beste ouders/ verzorgers,  

Zoals aangekondigd in het weekbericht ontvangt u hierbij de inlog gegevens voor het digitale tevredenheidonderzoek onder de ouders en verzorgers van onze leerlingen.
De onderzoeksuitkomsten kunnen ons helpen bij het bepalen van het schoolbeleid voor de komende jaren.
We vragen u daarom nogmaals om dit onderzoek in te vullen, een hoge respons geeft ons een goed beeld van waar we staan.
Een samenvatting van het onderzoek zal zo spoedig mogelijk op de website van de school worden geplaatst.
 
Het onderzoek is te vinden op http://www.comparant.nl/OTPLK5
De toegangscode voor onze school is KLJv2972
 
Eerst komt u op een algemene introductiepagina. Daar kunt u de toegangscode opgeven. 
Daarna klikt u met de muis op de knop [Start onderzoek]
U heeft tot en met zondag 15 oktober de gelegenheid om de vragen te beantwoorden.
 
De afname van de vragenlijst is anoniem. Uw antwoorden worden alleen samen met die van de andere ouders en verzorgers in de rapportage opgenomen.
De antwoorden van individuele ouders en verzorgers worden niet aan de school verstrekt.
 
Onder de gele balk boven elk vragenblok in de vragenlijst wordt een persoonlijke toegangscode gegeven.
Schuif met de muis over de gele balk om deze persoonlijke toegangscode te zien.
Als u het invullen van de vragenlijst wilt onderbreken dan krijgt u met deze persoonlijke toegangscode weer toegang tot uw vragenlijst.

Alvast hartelijk dank voor het invullen,
 

Lucas Sint
Directeur vrijeschool De Kleine Johannes.


Willen ouders die geïnterneerd zijn om tijdens de herfstmarkt spullen te verkopen via
de Ouderkraam zich melden bij Joke. administratie@vsdekleinejohannes.nl
Tot nu toe hebben we te weinig aanmeldingen.
Ouders hebben me wel aangesproken en gezegd dat ze bij mij langs zouden komen maar dat is nog niet gebeurd.

Tot woensdag hebben jullie de "tijd".
Daarna gaan we beslissen of de kraamwel of niet doorgaat.

De herfstmarkt commissie