Welkom aan alle spelers op
donderdag 18 oktober 19.30- 21.30 uur
op school in de grote zaal.