Klas 5

Fa. Roelofs, Merel (klas 5), Sophia (klas 3) en Marius (klas Renee)
Enkweg 6
8121 XG Olst

Woensdag 7 oktober aanvang 20.00 uur.