Eenmaal in de drie jaar wordt door onze school een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Wij willen graag van u weten wat we kunnen verbeteren en waar u (dik) tevreden over bent.

Voor De Kleine Johannes is het goed om te weten hoe ouders nu over ons denken en wat ouders van ons vinden. Daarnaast is het voor ons belangrijk om te weten hoe wij staan ten opzichte van andere scholen en ook dat is meetbaar met dit onderzoek. Alle 15 scholen van Stichting Vrijescholen Athena zullen hetzelfde onderzoek afnemen. Hierdoor is het ook mogelijk om de scholen binnen Athena te vergelijken en ons meerjarenbeleid te beïnvloeden.

Hieronder nog even een terugblik op de vorige enquête om duidelijk te maken dat invullen helpt. En tot slot de oproep om weer de enquête in te vullen.

Lees meer...

De betrokkenheid van ouders van de kinderen die op De Kleine Johannes zitten, is groot. Ze dragen op veel manieren bij aan de dagelijkse gang van zaken, bv. als klassenouder, lid van de jaarfeestencommissie of het luizenpluisteam of in een ander verband.

De medezeggenschapsraad (MR) van de school praat en beslist mee over belangrijke keuzes van de school. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Ze vergaderen regelmatig onderling en met de directeur over onderwerpen zoals het jaarplan, het zorgplan, communicatie naar de ouders, onderhoud van plein en gebouw enz. enz.

Lees meer...

De jaarfeestencommissie zorgt voor de inhoudelijke en praktische voorbereiding van de jaarfeesten die door de hele school gezamenlijk gevierd worden, bijvoorbeeld Michael, Advent of Sint Jan.

Lees meer...

Klassenouders zorgen er samen met de meester of juf voor dat de praktische zaken voor de klas goed geregeld zijn.

Iedere klas heeft drie of vier klassenouders. Zij zijn de steun en toeverlaat van de meester of juf.

Lees meer...

Ouders geven op diverse manieren vorm aan hun betrokkenheid op school. Dat is belangrijk want kinderen vinden het fijn als zij ervaren dat hun ouders bijdragen. Er is altijd wel iets waar u als ouder in kan participeren en zo actief betrokken kan zijn in de school.

Lees meer...

Contact

Oosterstraat 3 -A/B
7413 XV Deventer

0570 626 115
administratie@
vsdekleinejohannes.nl

Agenda