Beste ouders/verzorgers,
 
Nog een paar weken en dan barst op zaterdag 11 juni het “Fiësta Mexicana” los; hét feest voor ouders, verzorgers van onze school (introducées ook welkom)!
Ik de week ervoor kunnen we nog wat extra hulp gebruiken. In alle gevallen gaat het om enkele uren.
- Vind je het leuk om iets te verzorgen voor de Mexican-style maaltijd?
Meld je dan bij onze ‘chef diner’ Bregje (via fiestamexicana2022@hotmail.com)
- Op zaterdag 11 juni zoeken we nog 2 personen die willen helpen met het creëren van Mexicaanse sferen in en om de grote zaal.
Je kan je melden bij Janne (fiestamexicana2022@hotmail.com)
- Ben jij een echte barvrouw/barman? Zou je dan op de feestavond een uurtje bardienst willen draaien?
Of misschien ben je een geoefende cocktailshaker en wil je je kunsten laten zien in de cocktailbar?
Dat kan allemaal! Mail even naar Monique (via fiestamexicana2022@hotmail.com)
Meehelpen = gratis mee-feesten 😊!!
 
We gaan er samen een heerlijk feest van maken!

En vergeet je vooral niet op te geven via: fiestamexicana2022@hotmail.com

 Ziekmelden, verzuim en verlof aanvragen.

Doordat wij gebruik maken van Parro kunt u ook via deze weg uw kind ziekmelden, doktersafspraken melden en bijzonder verlof aanvragen.

Ga naar Parro

Hierbij het stappenplan om dit te doen:

  1. Inloggen Parro
  2. Absentie melden
  3. In het geval van meerdere kinderen; juiste kind kiezen
  4. Reden van absentie kiezen
  5. Datum en moment van de dag kiezen
  6. Opmerking/specificatie toevoegen
  7. Klaar!

Hier het document voor bijzonder verlof. Deze staat ook bij “downloads” en in Parro.

Aanvraagformulier vakantie & verlof voor 10 dagen per schooljaar of minder (vsdekleinejohannes.nl)

 

Eenmaal in de drie jaar wordt door onze school een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Wij willen graag van u weten wat we kunnen verbeteren en waar u (erg) tevreden over bent.

Voor De Kleine Johannes is het goed om te weten hoe ouders nu over ons denken en wat ouders van ons vinden. Daarnaast is het voor ons belangrijk om te weten hoe wij staan ten opzichte van andere scholen en ook dat is meetbaar met dit onderzoek. Alle 15 scholen van Stichting Vrijescholen Athena zullen hetzelfde onderzoek afnemen. Hierdoor is het ook mogelijk om de scholen binnen Athena te vergelijken en ons meerjarenbeleid te beïnvloeden.

Hieronder nog even een terugblik op de vorige enquête om duidelijk te maken dat invullen helpt. 

Lees meer...

De betrokkenheid van ouders van de kinderen die op De Kleine Johannes zitten, is groot. Ouders geven op diverse manieren vorm aan hun betrokkenheid. Dat is belangrijk want kinderen vinden het fijn als zij ervaren dat hun ouders bijdragen. Er is altijd wel iets waar u als ouder in kan participeren en zo actief betrokken kan zijn in de school. Bijvoorbeeld de leerlingen in de bibliotheek helpen bij het vinden en lenen van boeken, na de vakanties haren kammen in het luizenpluisteam, voor en tijdens de toneelstukken ondersteunen bij het aankleden van de leerlingen en het verstellen van de toneelkleding in de kostuumgroep, zingen in het ouderkoor en het speelplein onderhouden in de tuingroep.

 

De medezeggenschapsraad (MR) van de school praat en beslist mee over belangrijke keuzes van de school. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Ze vergaderen regelmatig onderling, en met de directeur, over onderwerpen zoals het jaarplan, het zorgplan, communicatie naar de ouders, onderhoud van plein en gebouw enz.

Lees meer...

De jaarfeestencommissie zorgt voor de inhoudelijke en praktische voorbereiding/uitvoering van de jaarfeesten die door de hele school gezamenlijk gevierd worden, bijvoorbeeld Michaël, Advent en Sint Jan.

Lees meer...

Klassenouders zorgen er samen met de meester of juf voor dat de praktische zaken voor de klas goed geregeld zijn.

Iedere klas heeft drie of vier klassenouders. Zij zijn de steun en toeverlaat van de meester of juf.

Lees meer...

Contact

Oosterstraat 3 -A/B
7413 XV Deventer

0570 626 115
administratie@
vsdekleinejohannes.nl

Agenda