Lock down

Als ik zo de feedback van iedereen lees en hoor en in mijn eigen thuisschooltje kijk hoe het loopt, zijn we het denk ik allemaal wel een beetje zat.
Het thuisonderwijs gaat over het algemeen erg goed en iedereen doet ontzettend zijn of haar best om er wat van te maken. Maar het valt soms lang niet mee.
Mama of papa die je aan het werk zet is toch anders dan juf… En je eigen werk moeten doen maar ondertussen je schuldig voelen richting je kind
omdat die ook aandacht nodig heeft is ook stressvol. 
Ik vind het ontzettend knap hoe alle ouders thuis het weten te klaren nu de bouwmarkten dichtzijn en we geen extra behang rollen meer kunnen kopen.
Ook voor de docenten heb ik grote bewondering.
Elke week zie ik ze stappen zetten en de lessen en uitleg nog weer beter en leuker maken en wegen vinden om toch zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen.
Hulde!

Het ziet er naar uit dat er over twee weken dan toch voor de basisscholen een einde aan gaat komen aan deze situatie.
Maar laten we niet te vroeg juichen want de angst voor de Britse variant zou zo maar weer roet in het eten kunnen gooien. 

Hou vol en relativeer waar nodig. Leerachterstanden bestaan alleen ten opzichte van normen en meetlatten die houvast boden in een andere werkelijkheid.
Vasthouden aan systemen die zouden moeten passen op een veranderde werkelijkheid is niet zo zinvol.
Laten we kijken naar de ontwikkeling van de kinderen als mensen.
Daarbij horen zeker ook de taal- en reken ontwikkeling maar laten we niet net doen alsof die paar weken hun hele toekomst als mens vergooien.
Continuïteit in het leren is belangrijk maar welbevinden en kind kunnen zijn is minstens zo belangrijk!

Noodopvang

Met het voortduren van de Lock down neemt de vraag naar noodopvang nog dagelijks toe en dat is heel goed te begrijpen.
Echter menen we ook waar te nemen dat kinderen naar de noodopvang komen waarvan de noodzaak wellicht discutabel is.
In principe hebben alle gezinnen waarvan één ouder in een cruciaal beroep werkzaam is recht op noodopvang plus de kinderen waarvan
wij vinden dat ze om een of andere reden kwetsbaarder zijn.
Maar het blijft noodopvang. Mijn oproep is dan ook steeds heel kritisch te blijven kijken naar de noodzaak van het beroep doen op de noodopvang.
Daar waar het enigszins kan blijven de kinderen thuis, daar waar het moet kunnen ze naar de noodopvang komen als ze daar recht op hebben.

Met vriendelijke groet,

Lucas Sint

 

25 jan,    Lotus Brown             klas 4
27 jan.    Jinze Posthumus      klas 2
30 jan.    Solano Da Silva        klas 3
31 jan.    Floortje Harmsen      klas 1
31 jan.    Jelle Hoogstraat       klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fine dat!

18 jan.    Mason Smith            klas 4
20 jan.    Hannah Tiemens       klas 3
22 jan.    Elijh Bosman            klas Gerty
22 jan.    Ewout Meijerink        klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

11 jan.    Hadewijch de Wit  klas 2
12 jan.    Noa Brouwer         klas 6
12 jan.    Jade Meulhof        klas Karin / Pauline
15 jan.    Fiene de Rooij       klas 5
16 jan.    Merijn Lankreijer    klas 6
17 jan.    Lena Kater            klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

21 dec       Noa Spaargaren           klas 5
23 dec.      Dieks Overweg             klas Gerda
24 dec.      Deva Baan                   klas 2
25 dec.      Lena Kellner                 klas 1
28 dec.      Mitch Zuidema              klas 1
29 dec.      Guusje van den Berg     klas Gerty
29 dec,     Fenna Jansen                klas Gerda
30 dec.     Mus Huis in T Veld         klas Gerty
3 jan.       Jonneke Bron                 klas 6
3 jan.       Marlijn Creemer              klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Vanaf januari 2021 gaat Gastouderbureau Christoforus van start!

Met Gastouderbureau Christoforus kan er, naast de opvang op locaties door Christoforus Kinderopvang,
ook gastouderopvang geïnspireerd door inzichten en kennis uit de antroposofische pedagogiek worden geboden.
Gastouderbureau Christoforus geeft tevens de mogelijkheid om mensen op wachtlijsten een alternatief te bieden.
Daarnaast is er gastouderopvang mogelijk in plaatsen waar Christoforus Kinderopvang nu nog niet actief is.

De gastouders die samenwerken met Gastouderbureau Christoforus bieden een kind een warme, liefdevolle en
uitnodigende omgeving waarin het kind in zijn eigen tempo de wereld mag ontdekken en zich kan ontwikkelen.
Natuurbeleving, vrij spel en gezonde voeding spelen een grote rol.

De gastouder ontvangt naast de administratieve ondersteuning van Gastouderbureau Christoforus ook
pedagogische en antroposofische begeleiding in de vorm van workshops en cursussen en/of de inzet
van de pedagogisch coach die verbonden is aan Christoforus Kinderopvang.

Aangezien het kind een aantal dagen of dagdelen per week bij de gastouder doorbrengt, staat in het
contact tussen gastouder en vraagouder wederzijds respect en vertrouwen, openheid en betrokkenheid voorop.

Mocht je op zoek zijn naar een gastouder, interesse hebben om als gastouder samen te werken met
Gastouderbureau Christoforus of gewoon meer informatie willen, dan kan je contact opnemen met Kim de Weerd (management@christoforuskinderopvang.nl).

 

Met vriendelijke groet,

Kim de Weerd

Algemeen manager

 

 

14 dec.      Broes Bouwhuis     klas 2
17 dec.      Franka Bos             klas 2
17 dec.      Mayra Octavio        klas 4
17 dec.      Amani Wirsiy           klas 1
18 dec.      Davide Bouwhuis    klas 1
18 dec.      Yara Hoeksema      klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

In de bijlage van dit bericht stelt de nieuwe oudergeleding van de MR leden zich voor!

 

We doen allemaal ontzettend ons best om enerzijds de coronaregels netjes na te leven en aan de andere kant
wel in verbinding te blijven en te zoeken naar mogelijkheden voor ontmoeting en verbinding.
Hoe waardevol de betrokkenheid van ouders bij de school is merkte ik nog eens extra bij de advent viering.
Het was erg waardevol om het met een handje vol ouders, de kinderen en de docenten te mogen vieren.
Omdat er maar weinig ouders bij konden zijn hebben we maar extra genoten voor diegenen die het moesten missen.
Het was een prachtige en ontroerende viering bij alle klassen.

En nu zit de Sint met zijn Pieten even bij te komen in de lerarenkamer alvorens hij naar de zaal en de volgende klassen gaat.
De kinderen beleven het feest met volle teugen.
De Sint en zijn Pieten, maar zeker ook de leerkrachten, genieten zo te zien volop van de kinderen.
Het zijn soms boefjes maar ik meen dat de Sint met liefde en mildheid daar naar kijkt en geen reden ziet om d’r
wat mee naar Spanje te nemen.
We boffen maar met al jullie spruiten op deze mooie school!

Lucas Sint

 

8 dec.   Mika Ekinci           klas 2
8 dec.   Sara Gies             klas 5
8 dec.   Rosie Leurs          klas Karin / Pauline
9 dec.   Dante Hofmann    klas 2
10 dec. Quinten Bassie     klas 2
10 dec. Zara Hagendoorn klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Ongeveer twee weken geleden hebben kinderen die bij hun juf of meester euritmie schoenen besteld hebben die ontvangen.
Als het goed is hebben jullie hierover een app of mail ontvangen van de juf of meester.

Willen jullie het geld voor de euritmie schoenen in een envelop doen met de naam van het kind erop en aan de klassenleerkracht geven.

Ik heb een lijst met namen van kinderen die nog moeten betalen. Dan kan ik ze van de lijst strepen.

M.v.g. Joke

Zoals bekend is de vrijwillige ouderbijdrage van belang om ons Vrijeschool onderwijs te kunnen vormgeven zoals wij dat graag zouden zien. De specifieke vakken en benodigde materialen die binnen ons onderwijs worden gebruikt en het vieren van onze jaarfeesten worden helaas niet door de overheid bekostigd.

Jaarlijks wordt er een link gestuurd, vanuit het systeem WIS, aan ouders om aan te geven of en zo ja hoeveel men vrijwillig wil bijdragen. Deze link is op 11 september 2020 aan de ouders van alle leerlingen verzonden.

Gelukkig heeft menigeen al gereageerd op deze link en zijn er ook bijdragen van ouders ontvangen. Toch heeft meer dan de helft van de ouders nog niet gereageerd op deze mail. Deels omdat het systeem niet goed werkte. Dat is inmiddels verholpen.

Omdat in december 2020 wordt bekeken, door de afdeling financiën, welke bijdrage de school kan verwachten voor dit schooljaar, willen wij u nogmaals vragen de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.

Wij vragen u om één dezer dagen alsnog de link te openen en te reageren. Of u nu wel of niet een bijdrage kunt of wilt leveren, het helpt ons als we weten waar we aan toe zijn.
Wanneer u geen bijdrage kunt of wilt leveren dan kunt u dat aangeven in dat systeem.
Wilt u wel een bijdrage leveren, dan geeft u direct aan welk totaalbedrag u dit schooljaar wilt bijdragen. Daarna kunt u aangeven of u in termijnen wilt betalen of het bedrag in één keer wilt voldoen. De betaling wordt gedaan door middel van I-deal.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen via de mail met ouderbijdrage@vsathena.nl. Op het bestuurskantoor wordt de totale administratie van de ouderbijdrage gedaan. Vanwege de maatregelen rondom corona is het bestuurskantoor alleen in de ochtenden bereikbaar, op woensdag is zij gesloten.

Wij vertrouwen er op dat u net als wij het vrijeschoolonderwijs een warm hart toe draagt.

Lucas Sint

 

3 dec.      Linnea Huiskes       klas 3
6 dec.      Lisa de Kok            klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Op donderdag 26 november mogen alle kinderen een schoen meenemen naar school en zetten we die samen in de klas.
We hopen natuurlijk dat piet er ‘s nachts iets in doet….

Let op:
Voor de kinderen die allergieën hebben wordt aan ouders gevraagd zelf te zorgen voor snoepgoed,
zowel voor in de schoen als voor 4 december, als Sint op school komt.

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. We beginnen die dag gewoon om 08.30 uur.  
We zullen samen in een grote haag Sint en Pieten verwelkomen met gezang .
Dit jaar kunnen helaas de ouders niet op het plein samen met de kinderen Sint verwelkomen.
Vanaf het kleine hek stellen de klassen zich in volgorde op tot aan het kleuterhek.
Als Sinterklaas toegezongen is gaan de kinderen daarna terug naar hun klassen.
Willen jullie de kinderen gewoon brood/fruit/drinken meegeven?
Verder wordt het feest die dag alleen met de kinderen gevierd
.

Bericht over de cadeaus: inleveren vanaf 27 november, uiterlijk dinsdag 1 december om 08.30 uur.

Sinterklaas brengt eerst een bezoek aan de kleuterklassen.
Daarna zal Sinterklaas nog een bezoekje brengen aan de klassen 1, 2 en 3.

Eindtijd van deze feestelijke dag is voor de hele school: 13.00 uur.
Kinderen van de klassen 4 t/m 6 verlaten de school door hun eigen deur en wachten niet in de gang van de lagere klassen.
Zo kan Sint rustig afscheid nemen van de kinderen van de lagere klassen en dan vertrekken.

Groet namens de jaarfeestengroep, Gerty, Conny en Saskia.

 

Beste ouders,

Eind december ontvangen ouders woonachtig binnnen gemeente Deventer een brief van de gemeente met het verzoek om de kinderen geboren
in 2018 aan te melden bij een basisschool.
Ouders kunnen tegen die via de website van de Gemeente het aanmeldformulier downloaden.
Dit formulier kan ingeleverd worden bij de eerste school keuze. Dus bij maar 1 school.

De aanname procedure is dat de broertjes en zusjes van kinderen die op de Kleine Johannes zitten voorrang bij aanmelding.

Daarna komen de kinderen van Christoforus kinderopvang in aanmerking voor een voorrangsplek.
Maar ook dan moet er wel plek zijn. De voorrang is een gunst en geeft geen recht op een plekje.

Per schooljaar nemen we 28 leerlingen aan.

Sommige ouders hebben hun kind al opgegegeven.
Mocht je dat nog niet gedaan hebben geef dat jullie kind geboren in 2018 op via het aanmeldformulier.

Ons eigen "de Kleine Johannes aanmeldformulier" kunnen jullie al downloaden via onze website.
Graag ondertekend door beide ouders inleveren bij de administratie van school.

Ik krijg dan zicht op de plekken die evt. beschikbaar komen voor de kinderen van Christoforus Kinderopvang en voor
andere kinderen die buiten de voorrangsgroep vallen.