Ongeveer twee weken geleden hebben kinderen die bij hun juf of meester euritmie schoenen besteld hebben die ontvangen.
Als het goed is hebben jullie hierover een app of mail ontvangen van de juf of meester.

Willen jullie het geld voor de euritmie schoenen in een envelop doen met de naam van het kind erop en aan de klassenleerkracht geven.

Ik heb een lijst met namen van kinderen die nog moeten betalen. Dan kan ik ze van de lijst strepen.

M.v.g. Joke

Zoals bekend is de vrijwillige ouderbijdrage van belang om ons Vrijeschool onderwijs te kunnen vormgeven zoals wij dat graag zouden zien. De specifieke vakken en benodigde materialen die binnen ons onderwijs worden gebruikt en het vieren van onze jaarfeesten worden helaas niet door de overheid bekostigd.

Jaarlijks wordt er een link gestuurd, vanuit het systeem WIS, aan ouders om aan te geven of en zo ja hoeveel men vrijwillig wil bijdragen. Deze link is op 11 september 2020 aan de ouders van alle leerlingen verzonden.

Gelukkig heeft menigeen al gereageerd op deze link en zijn er ook bijdragen van ouders ontvangen. Toch heeft meer dan de helft van de ouders nog niet gereageerd op deze mail. Deels omdat het systeem niet goed werkte. Dat is inmiddels verholpen.

Omdat in december 2020 wordt bekeken, door de afdeling financiën, welke bijdrage de school kan verwachten voor dit schooljaar, willen wij u nogmaals vragen de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.

Wij vragen u om één dezer dagen alsnog de link te openen en te reageren. Of u nu wel of niet een bijdrage kunt of wilt leveren, het helpt ons als we weten waar we aan toe zijn.
Wanneer u geen bijdrage kunt of wilt leveren dan kunt u dat aangeven in dat systeem.
Wilt u wel een bijdrage leveren, dan geeft u direct aan welk totaalbedrag u dit schooljaar wilt bijdragen. Daarna kunt u aangeven of u in termijnen wilt betalen of het bedrag in één keer wilt voldoen. De betaling wordt gedaan door middel van I-deal.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen via de mail met ouderbijdrage@vsathena.nl. Op het bestuurskantoor wordt de totale administratie van de ouderbijdrage gedaan. Vanwege de maatregelen rondom corona is het bestuurskantoor alleen in de ochtenden bereikbaar, op woensdag is zij gesloten.

Wij vertrouwen er op dat u net als wij het vrijeschoolonderwijs een warm hart toe draagt.

Lucas Sint

 

3 dec.      Linnea Huiskes       klas 3
6 dec.      Lisa de Kok            klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Op donderdag 26 november mogen alle kinderen een schoen meenemen naar school en zetten we die samen in de klas.
We hopen natuurlijk dat piet er ‘s nachts iets in doet….

Let op:
Voor de kinderen die allergieën hebben wordt aan ouders gevraagd zelf te zorgen voor snoepgoed,
zowel voor in de schoen als voor 4 december, als Sint op school komt.

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. We beginnen die dag gewoon om 08.30 uur.  
We zullen samen in een grote haag Sint en Pieten verwelkomen met gezang .
Dit jaar kunnen helaas de ouders niet op het plein samen met de kinderen Sint verwelkomen.
Vanaf het kleine hek stellen de klassen zich in volgorde op tot aan het kleuterhek.
Als Sinterklaas toegezongen is gaan de kinderen daarna terug naar hun klassen.
Willen jullie de kinderen gewoon brood/fruit/drinken meegeven?
Verder wordt het feest die dag alleen met de kinderen gevierd
.

Bericht over de cadeaus: inleveren vanaf 27 november, uiterlijk dinsdag 1 december om 08.30 uur.

Sinterklaas brengt eerst een bezoek aan de kleuterklassen.
Daarna zal Sinterklaas nog een bezoekje brengen aan de klassen 1, 2 en 3.

Eindtijd van deze feestelijke dag is voor de hele school: 13.00 uur.
Kinderen van de klassen 4 t/m 6 verlaten de school door hun eigen deur en wachten niet in de gang van de lagere klassen.
Zo kan Sint rustig afscheid nemen van de kinderen van de lagere klassen en dan vertrekken.

Groet namens de jaarfeestengroep, Gerty, Conny en Saskia.

 

Beste ouders,

Eind december ontvangen ouders woonachtig binnnen gemeente Deventer een brief van de gemeente met het verzoek om de kinderen geboren
in 2018 aan te melden bij een basisschool.
Ouders kunnen tegen die via de website van de Gemeente het aanmeldformulier downloaden.
Dit formulier kan ingeleverd worden bij de eerste school keuze. Dus bij maar 1 school.

De aanname procedure is dat de broertjes en zusjes van kinderen die op de Kleine Johannes zitten voorrang bij aanmelding.

Daarna komen de kinderen van Christoforus kinderopvang in aanmerking voor een voorrangsplek.
Maar ook dan moet er wel plek zijn. De voorrang is een gunst en geeft geen recht op een plekje.

Per schooljaar nemen we 28 leerlingen aan.

Sommige ouders hebben hun kind al opgegegeven.
Mocht je dat nog niet gedaan hebben geef dat jullie kind geboren in 2018 op via het aanmeldformulier.

Ons eigen "de Kleine Johannes aanmeldformulier" kunnen jullie al downloaden via onze website.
Graag ondertekend door beide ouders inleveren bij de administratie van school.

Ik krijg dan zicht op de plekken die evt. beschikbaar komen voor de kinderen van Christoforus Kinderopvang en voor
andere kinderen die buiten de voorrangsgroep vallen.

23 nov.   Olivia Da Silva    klas 1
27 nov.   Jona de Jong      klas 2
Van harte gefeleiciteerd en een fijne dag!

Beste ouders,

Afgelopen dinsdag zijn de foto's/ inlogkaart uitgedeeld in de klassen.
De familie inlogkaart is mee gegeaan met het oudste kind van een gezin.

Let op!
Alle ouders die binnen 10 dagen inloggen ontvangen een gratis groepsfoto.
Do. 26 nov. is de laatste mogelijkheid. 

Daarna betaal je voor de groepsfoto.

 

16 nov.      Bloem Bouwmeester   klas 2
17 nov.     Luna Caillian                klas Karin / Pauline
18 nov.     Hein Oude Wesselink  klas 1
20 nov.     Simeon Iepema            klas 5
20 nov.    Cathelijne van Wezel    klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Donker wordt de aarde,

Duister overal,

Maar ons hart bewaarde

Licht, dat blijven zal.

Dat het helder brande,

Stralen mag heel ver,

Dan zal eens de aarde

Worden tot een ster!

                                                     Lena Struik

 

I.v.m. de coronamaatregelen gaat de adventsviering van zondag 29 november helaas NIET door voor de gezinnen.

Op maandag 30 november zullen de kinderen van alle klassen Advent vieren.

(Om de viering zo rustig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat alle kinderen die dag op tijd op school zijn)

De kinderen van klas 1 tot en met klas 6 lopen de adventstuin in de grote zaal en de kleuters lopen de adventstuin in de eigen kleuterklas.

In de zaal en in de kleuterklassen maken we van dennengroen een spiraal met in het midden een grote kaars. Het is nagenoeg donker als de kinderen de zaal betreden en stil gaan ze zitten in de kring om de spiraal heen.

Onder begeleiding van muziek en zang lopen de kinderen met een kaarsje naar het midden en steken hun eigen kaarsje aan, aan de grote kaars. Daarna zetten ze hun kaarsje in de spiraal. Langzamerhand wordt zo de zaal of de klas verlicht met het licht van ieder kind. De mooie sfeer in de donkere zaal, die we stil betreden met de zachte klanken van de muziek, geeft een serene stemming en geeft aan dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan. De adventstijd op weg naar Kerstmis. Ons gezamenlijke licht kan ons samen brengen om het goede op aarde en in de wereld te laten schijnen en gestalte te geven.

 

 

Advent 2020

Donker wordt de aarde,

Duister overal,

Maar ons hart bewaarde

Licht, dat blijven zal.

Dat het helder brande,

Stralen mag heel ver,

Dan zal eens de aarde

Worden tot een ster!

                                                     Lena Struik

 

Op maandag 30 november zullen de kinderen van alle klassen Advent vieren.

(Om de viering zo rustig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat alle kinderen die dag op tijd op school zijn)

De kinderen van klas 1 tot en met klas 6 lopen de adventstuin in de grote zaal en de kleuters lopen de adventstuin in de eigen kleuterklas.

In de zaal en in de kleuterklassen maken we van dennengroen een spiraal met in het midden een grote kaars.
Het is nagenoeg donker als de kinderen de zaal betreden en stil gaan ze zitten in de kring om de spiraal heen.

Onder begeleiding van muziek en zang lopen de kinderen met een kaarsje naar het midden en steken hun eigekaarsje aan, aan de grote kaars. Vervolgens zetten ze hun kaars neer op de terugweg uit de spiraal.
Langzamerhand wordt zo de zaal of de klas verlicht met het licht van ieder kind.
De mooie sfeer in de donkere zaal, die we stil betreden met de zachte klanken van de muziek, geeft een
serene stemming en geeft aan dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan.
De adventstijd op weg naar Kerstmis.
Ons gezamenlijke licht kan ons samen brengen om het goede op aarde en in de wereld te laten schijnen en gestalte te geven.

I.v.m. de coronamaatregelen gaat de adventsviering van zondag 29 november helaas NIET door voor de gezinnen.

 

 

Ophalen broers &zussen (kleuters en klas 1/2/3)

Het voorgestelde systeem van eerder ophalen van broertjes en zusjes uit klas 1-2-3 in verband met spreiding van drukte, blijkt niet te werken. Het zorgt voor teveel onrust. Vanaf komende week gaat het ophalen als volgt:

Kleuters: ophalen tussen 13:50 en 14:00 uur (woensdag 12:05 – 12:15 uur).

Klas 1-2-3: ophalen gewone tijden (14:15 uur, woensdag 12:30 uur).

Broertjes en zusjes: kleuters blijven onder begeleiding in de kleutertuin tot 14:10 uur (woensdag 12:25) en worden dan opgehaald. Broertjes en zusje uit klas 1-2-3 kunnen dan aansluitend op de normale tijd worden opgehaald.


Schoonmaken van de klassen

Er is verwarring over de regels omtrent het schoonmaken van de klassen.
De regel is één ouder per lokaal tegelijkertijd.
Dit in verband met de aantallen verschillende ouders in de school.
Gelieve dus of op verschillende dagen  of op verschillende tijden de klas schoon te maken.


Ouderenquête,

Hierbij een korte reflectie op de resultaten van de ouderenquête. In de bijlage een uitgebreidere samenvatting.

Met een 8.0 gemiddeld hebben jullie als ouders de school als goed beoordeeld, een halve punt boven het landelijke gemiddelde!
Het is erg fijn om te lezen dat jullie over zoveel zaken tevreden zijn.
Grote complimenten dan ook aan het team.

Blij ben ik ook dat de zaken die we hebben opgepakt naar aanleiding van de vorige enquête,
de interne audit en natuurlijk onze eigen bevindingen, merkbaar verbeterd zijn.

Er zijn ook een aantal aandachtspunten. Deze heb ik met het team en de medezeggenschapsraad besproken.

Met name het pesten onder leerlingen en de aanpak daarvan, vallende onder het kopje “begeleiding”, komt naar
voren als een punt van aandacht.
Hierover sprekende met de genoemde geledingen, zijn we voor nu tot de conclusie gekomen dat we er zeker
weer wat scherper aandacht voor moeten hebben.
Dan gaat met name om team breed consequent dezelfde regels hanteren en helderder en “fermer” de grenzen bewaken.
Een ander stuk hiervan is de communicatie over wat en hoe we wel al allemaal doen en het beter betrekken van de ouders daarbij.

De andere drie kritiekpunten (verkeersveiligheid, hygiëne en netheid, digitale middelen) zijn zaken waar we mee bezig zijn.

Los van deze inhoudelijke punten was eigenlijk het grootste punt van kritiek de enquête zelf.
Ik zal dit meenemen naar het directeuren overleg van Athena en de MR neemt het mee naar de GMR.

Dank voor de feedback en het vertrouwen wat jullie uitspreken naar mij en het team toe!

Zie ook de bijlage bij dit weekbericht!

 

“Het schemert al, de wind hij waait, geen sterretje aan de hemel staat.

Sint Maarten, draag uw licht vooraan, dat ik uw lichtspoor volgen kan!”

Sint Maarten woensdag 11 november.

Een feest voor iedereen maar in een ander jasje.

Lees meer...

9 nov.     Annabel Creemer             klas 3
9 nov.    Juul Terwel                        klas 4
11 nov.  Jasper Huiskes                  klas 1
11 nov.   Freya Wolters                    klas 1
12 nov.   Ronja Gillisen - Assink      klas 3
12 nov.   Melle Prinsen                    klas 5
14 nov.   Mara Hendriks                  klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

4 nov.     Olivier Leijen                  klas 5
4 nov.     Fiona Ruijter                  klas 4
5 nov.     Mael Ansong                  klas Karin / Pauline
5 nov.     Luka Versteeg                klas 3
6 nov.     Valentijn Oude Stegge   klas Gerda
8 nov.     Roos Raak                     klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Voorlopig geen kluswerkgroep schoolplein
 
We hebben het teleurstellende bericht dat we ook de klusdagen voor het schoolplein tot nader orde moeten annuleren. Gezien de huidige omstandigheden rondom het indammen van de Corona epidemie is het onverantwoord om met een groep mensen samen te komen op het schoolplein. 
Uiteraard hopen we dat we snel weer het schoolplein op kunnen om deze groene speelplek voor de kinderen te kunnen onderhouden. 
 
We houden jullie op de hoogte!
 
Hartelijke groet, 
Emiel Kater & Isla Sint-Bouwman