Op dit moment is het fenomeen Squid Game, een Zuid-Koreaanse drama serie van Netflix, wereldwijd een mega hit.Veel mensen kijken het,
spreken er over en spelen het na.
Ook op TikTok, Instagram en andere online platforms komen beelden voorbij.

Squid Game is een serie waarbij maatschappelijke thema’s op gruwelijke, pijnlijke en schrijnde wijze worden verbeeld.
Kinderspelletjes verworden tot moordpartijen, machtsmisbruik en afhankelijkheid.
Voor volwassenen soms schokkend en choquerend maar het zet ook aan tot reflectie en nadenken, dus misschien ook
een buitengewoon interessante serie.
Kinderen kunnen dat echter niet zoals volwassenen dat kunnen.
Maar het blijkt dat veel kinderen dit kijken, ook bij ons op school en zelfs in lagere klassen.
En het is werkelijk niet voor niets een 16+ serie. Als opvoeder heb ik zorgen over het effect hiervan op de kinderen,
hun spel en hun ontwikkelen.
Ik wil niet belerend zijn maar mijn zorgen delen en toelichten waarom ik die zorgen heb:
 

Lees meer...

 

Het thema van de Kinderboekenweek deed ook mij weer nadenken over mijn werk en dan met name de vraag:
Waar lukt het mij om werkelijk dat te doen wat mij drijft en waarvoor ik elke dag weer in de trein of auto stap?
Waar ben ik in staan om echt van betekenis te zijn en een verschil te maken?

De afgelopen twee dagen zijn misschien wel een mooie illustratie daarvan.
Want toen ik werd wat ik nu ben en/of doe stond twee dagen vergaderen met het bestuur en de collega directeuren
niet in het lijstje van pluspunten.
En een goed deel van de tijd was het ook niet inspirerend en al was het heus wel nuttig, ik had niet de indruk dat ik
daarmee nou veel toevoegde aan het onderwijs op de Kleine Johannes en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen.
Maar die momenten waar het ging om wezenlijke dingen die ons allen raken en over de identiteit van onze scholen,
over leren en over verbinden, realiseerde ik mij weer dat ik het daar voor doe en al zijn het soms kleine en schaarse momenten,
die doen er voor mij alles toe.

Twee thema’s van het directeuren overleg wil ik er hier uitlichten omdat het mij bezighoudt, iets is wat onder veel ouders
leeft en waar we in mijn ogen de komende tijd hard aan moeten willen werken.

Deel – geheel

Een van de krachtigste instrumenten waar we op de vrijeschool mee werken is dat we uitgaan van het geheel en van daaruit naar de delen gaan.
Bij taal en rekenen maar ook in alle andere gebieden.
We leven in een tijd waarin het optellen van delen een doel opzicht lijkt en het besef en oog voor het geheel verdwenen lijkt te zijn.
We zijn een verzameling van individuen, we stapelen kennis in plaats van in samenhang te leren en te ontwikkelen, we verrijken
ons met stukjes van een bedrijf en hopen dan geluk te verkrijgen maar de eerlijke prijs voor een pak melk wordt niet betaald.
Een appeltaart is niet een optelling van stukjes taart maar een geheel om samen te delen.

Maar waar lukt het ons op school om werkelijk nog vanuit het geheel te werken? En waar en waarom niet?
Welke keuzes maken wij ten aanzien van het periode onderwijs wat in vanuit het geheel zou moeten werken?
Hoe verhouden wij ons tot een uitstekende en slim gemaakt rekenmethode die als een van de kern principes herhaald optellen hanteert?
Thema’s die mij bezighouden en raken aan onze identiteit als school en mens.

Vitaliteit – lerarentekort – USP

Een ander thema wat urgent en uiterst interessant is, is het komende leraren tekort en de vele daaraan gerelateerde thema’s.
Ik denk dat wij voor veel (toekomstige) leerkrachten veel te bieden hebben en krachtige unique selling points hebben.
De schoonheid van het onderwijs, de ruimte voor eigenheid en autonomie, een sterke visie met een rijke leerlijn, een prettige omgeving etc.
Aan de andere kant staat juist dat stuk altijd onder druk.
Het gezond makende en energie gevende van het vrijeschool onderwijs is juist de pedagogiek, de vrijheid en ruimte om juist
dat te doen wat aan de orde is voor het kind of de klas.
Maar geven we wel ruimte om dat te leren?
En om het echt uit te kunnen oefenen?
De veelheid aan eisen en wensen maar ook de hoge verwachtingen die aan leraren gesteld worden zorgen voor een enorme werkdruk.
Welke beginnende leraar wil en kan dat?
En hoe is dat met en voor de leraren die nu voor de klas staan?
Wat hebben we te de komende tijd voor elkaar en voor de toekomst?

Kortom om, veel stof om over na te denken, aan te werken en ons toe te verhouden.

Leuk vak wel.

Goed weekeinde,

Lucas

 

 

 

 

2 nov.   Marne Berkenbosch  klas Pauline/ Liselotte
4 nov.   Marie Koelewijn         klas Pauline/Liselotte
4 nov.   Olivier Leijen             klas 6
4 nov.   Fiona Ruijter              klas 5
5 nov.   Mael Ansong             klas Pauline/ Liselotte
5 nov.   Luka Versteeg           klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

18 okt.  Mika van Dijk                  klas Gerty
18 okt.  Storm Wesseling            klas 4
20 okt.  Otis Endeman                klas 2
22 okt.  Hanna Veenvliet             klas Pauline/ Liselotte
23 okt.  Marie van Breevoort       klas Gerda
24 okt.  Jack Hackman               klas Gerty
24 okt.  Marius Roelofs               klas 5
31 okt.  Mare Klein Boonschate  klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

12 okt.    Evi van der Noord   klas 6
12 okt.    Dyron Russel          klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

In het voorjaar van 2022 organiseert de Vrije School De Kleine Johannes de Jaarmarkt.
Voorheen was dit de Herfstmarkt in november. 
Zo voorkomen we de drukte bij de ouders van de kinderen in het najaar.
Denk aan de grabbelcadeautjes, Sinterklaas in het vooruitzicht met in de verte het lichtjesfeest van de Kerst. 

Op zaterdag 9 april 2022 organiseren we de Jaarmarkt.
Het basisidee met kraampjes, kampvuurtje, knutsels, grabbelvrouwtjes, het sprookjesbos, de markt en meer .... blijft natuurlijk de basis. 

Op de jaarmarkt komen alle seizoenen voorbij.
De Jaarmarkt is voor kinderen, ouders, familie, vrienden, bekenden en voor iedereen die kennis wil maken
met De Vrije School De Kleine Johannes in Deventer. 

We zien je graag op zaterdag 9 april 2022 op De Jaarmarkt in Deventer. 

Femke, Joke, Sharon & Saskia

 

Wie van de ouders zou graag mee willen met ons Kerstspel.
We hebben een nieuwe regisseur.
We spelen in principe tijdens de woensdagmiddagen. 
De eerste samenkomst is 27 oktober om 13.00 uur.
 
Als je mee wilt spelen, geef je jezelf van tevoren op bij Els van der Veer
Leerkracht klas 1
Kom rustig binnenwandelen na schooltijd.
Ook als er nog vragen zijn, kunnen die na schooltijd gesteld worden.

 

4 okt.     Olle Hendriks      klas Gerda
5 okt.     Nolan Schutte     klas Gerty
6 okt.     Saar Hanekamp klas 4
6 okt.     Lieve de Vries     klas 6
9 okt.     Ravi Gieling        klas 5
10 okt.   Lysse Kuipers     klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Vanaf maandag 27 september vervalt ook op school de anderhalve meter maatregel en daarmee ook de extra regels rond
halen en brengen van de kinderen, de beperkingen rond jaarfeesten, vieringen en beperkingen bij ouderavonden.

Koffie en thee halfuurtje

Omdat het eindelijk weer kan heten we alle ouders maandag aanstaande van harte welkom om tussen 8:25 uur en 9:00 uur
elkaar te ontmoeten en onder genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers even te blijven kletsen op het schoolplein.

Wat verandert er?

De volgende regels gelden vanaf maandag 27 september:

Bij aanvang van school:

 • Ouders mogen de kinderen weer gewoon op het schoolplein brengen.
 • Alle kinderen worden om 8:25 ontvangen door de betreffende leerkracht. De lessen starten om 8:30 uur. 
       De klassen 1/2/3 beginnen dus ook weer om 8:30 uur!
 • Kleuterklassen: Starten samen met de ouders in het lokaal.
 • Klassen 1 tot en met 6 worden om 8:25 opgehaald door de leerkracht bij hun ingang
 • Klas 1: zijdeur als nu
 • Klas 2/3: hoofdingang
 • Klas 4/5/6 ingang bovenbouw
 • Als u de juf of meester voor school iets wilt zeggen of vragen, geef uw kind dan even een briefje mee.
  Na schooltijd is er ruimte voor kort overleg of voor het maken van een langere afspraak.

  Bij het uitgaan van de school.

  Ook bij het halen mogen de ouders weer gewoon op het plein wachten.

  De kleuters mogen tussen 13:50 en 14:00 binnen worden opgehaald (woensdag 12:15 uur).

  De andere klassen komen als de school uit gaat bij de betreffende uitgang naar buiten, de ouders wachten de kinderen buiten op.
  Het is belangrijk dat de kinderen op tijd worden opgehaald omdat de leerkrachten direct na school vaak nog veel te doen hebben.

  Ouders die een leerkracht willen spreken mogen even naar binnen.
  In het algemeen geldt dat het voor de kinderen een meerwaarde is als, met name bij de jongere kinderen,
  de ouders nu en dan even in het lokaal zijn en even wat werk en de leeromgeving kunnen zien.
  Hierdoor weten de kinderen zich gezien en verzorgen we gezamenlijk de leeromgeving.

  Ouderavonden, jaarfeesten et cetera

  Al is de anderhalve meter regel niet meer verplicht, corona is nog niet weg.
  Het is daarom verstandig om waar het kan de ruimte op te zoeken en afstand te houden.
  De leerkracht bepaalt zelf of een ouderavond in de klas of in de zaal gehouden zal worden.
  Bij vieringen en jaarfeesten bekijkt het team en de voorbereidende groep hoe en waar het gevierd kan worden.

  Met vriendelijke groet,

  Lucas Sint

   

   

  Een aantal jaren geleden zijn wij als school een onderzoeksproject gaan opzetten met als doel om talentgericht onderwijs in beeld te brengen. 
  We willen namelijk passend onderwijs aan alle leerlingen bieden. 
  We zijn gaan zoeken hoe we dit thema op een goede en verantwoorde manier konden integreren binnen ons vrijeschool beleid. 
  Van daaruit is de Lerenleren groep een aantal jaren geleden in het leven geroepen. 
  Sinds dit schooljaar werken we daarnaast ook nog samen met de Deventer Leerschool en De Olijfboom.
  Samen hebben we een verrijkingsklas op touw gezet.
  Er is gestart met een aantal kinderen uit klas 3 tot en met 5. 

  Lees meer...

  29 sept.   Senne Dicker                  klas 5
  29 sept.   Chayanon Saikaew         klas 6
  30 sept.   Sophie Bergers Medina  klas 3
  30 sept.   Duende Bomert               klas 3
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  In de bijlage van dit weekbericht is de vacature te vinden voor
  een oproepkracht van Christoforus Kinderopvang Deventer.

  Heb je geen interesse maar je kent misschien iemand die het
  leuk zal vinden om met kinderen te werken geef dit dan door.

  Alvast bedankt!


   

  Op woensdag  29 september vieren we ons Michaëlsfeest.

  Vooral voor de kleuters is dit het herfstfeest of oogstfeest. Zie info van de kleuterleidsters

  Alle kinderen, kleuters en leerlingen van klas 1 tot en met 6, mogen die dag een mandje of bakje mee naar school nemen gevuld met

  producten van de herfst, bijvoorbeeld: druiven, appels, peren, noten, maïs enz.

  In de klas maken we er samen een overheerlijke maaltijd van.

  Het programma voor de lagere school ziet er als volgt uit:
  8.25 uur aanvang school. Iedere klas eigen programma.


  In het park zijn ouders van harte welkom.
  11.20 uur gezamenlijke wandeling naar het park. (Rijsterborghpark).
  11.40 uur gevecht tegen de draak.
  12.25 uur wandeling terug naar school.( alle kinderen lopen in de rij met hun eigen klas)
  Tussen 12.30 en 12.45 uur eindtijd; alle kinderen sluiten de dag af in de eigen klas.

  Kleuters eindtijd: 12.15 uur

  De plek in het park: wij lopen langs de Diepenveenseweg naar de HogeHondstraat. (langs het oude postkantoor)

  Dan links af richting station, onder de spoorbrug door en rechtsaf het park in.

  NB Bij flinke regen: Drakenspel in de zaal

  Dit zal dan helaas zonder ouders zijn.

   

  22 sept.      Saul Messie                  klas 2
  23 sept.      David Kellner                klas 4
  25 sept.      Annejet Olde Weghuis  klas 3
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  De ouderavond van 24 maart van klas 4 is verzet naar 7 april.
  Zet het op de kalender!