Op vrijdag 27 november worden er weer adventskransen gemaakt op school voor de zaal en voor de klassen.
Ik ben op zoek naar iemand die de leiding wil nemen op deze ochtend.
 
Lotte van Ooijen wil indien nodig nog een keer helpen om je weg wijs te maken hierbij.
 
Het duurt ongeveer van 8.30 uur tot 10.30 uur en het is in het handenarbeidlokaal.
 
Heb je interesse dan ben ik daar erg blij mee en stuur mij een bericht of loop of binnen in de kleuterklas.
 
g.vermeulen@vsdekleinejohannes.nl 
 
 
Vriendelijke groet,
Gerda Vermeulen
 
Klassenleerkracht

 

22 sept.       Saul Messie                      klas 1
23 sept.       David Kellner                    klas 3
24 sept.       Olivier Kiffen                     klas 6
25 sept.        Annejet Olde Weghuis     klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 De zesde klas doet mee aan het project e-waste. Hierbij moeten we zo veel mogelijk elektronisch afval inzamelen.

Hiervoor is een site genaamd www.ewasterace.nl Hier kunnen we onze punten optellen en kunnen we reserveren.
Dit elektronisch afval wordt gerecycled, omdat er over twintig jaar geen wolfraam meer is.
Dat betekent geen nieuwe telefoons meer en geen nieuwe Playstations enz.
Die gaan nu vaak in de grijze container en worden verbrand.
Dan is het weg van de aarde en kunnen we de grondstoffen nooit meer gebruiken.
Het gaat ook soms naar ontwikkelingslanden. Hier wordt alles ook verbrand.
Dit gebeurt op de grond. Hierdoor kan de grond jarenlang niet meer worden gebruikt.
Dit is ook nog eens slecht voor de gezondheid van de mensen, want die staan dag in dag uit in de rook.
Ook is dit heel slecht voor het milieu, omdat bij het verbranden van plastic chemische stofjes in de lucht komen.

Dit willen we voorkomen door veel meer spullen te recyclen. Niet alleen voor de grondstoffen, maar ook voor het milieu.

Als je nog elektronisch afval hebt, breng het dan naar de zesde.

Dankjewel !!!

 

 

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag hebben jullie de uitnodiging ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage. De centraal gestuurde brieven zijn altijd wat koel en zakelijk, daarom wil ik via deze weg wat meer kleuring en inhoud geven aan de vraag om deze vrijwillige bijdrage.

De inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage maakt dat wij voor jullie kinderen het onderwijs zo kunnen bieden als wij vanuit onze visie voorstaan. Kiezen voor de vrijeschool betekent ook kiezen voor de vele extra’s in leeromgeving, jaarfeesten en materialen. De overheid bekostigd alleen de “reguliere” kosten binnen het onderwijs en omdat wij het onderwijs op andere wijze, met andere vakken en gebruik van meer en andere materialen geven, zijn de kosten hoger dan op een reguliere school. Met de ouderbijdrage kunnen wij ons deze hogere kosten veroorloven. Of u nu veel of weinig kunt of wilt bijdragen: alle beetjes helpen om ons onderwijs mede mogelijk te maken.

Er is momenteel veel te doen over de vrijwillige ouderbijdrage in het land. Daarom voor alle duidelijkheid: Het is bij ons niet zo dat uitstapjes hiervan worden bekostigd en al helemaal niet dat een leerling uitgesloten wordt van wat dan ook als de ouders niet willen of kunnen bijdragen.

Jaarlijks overleggen medezeggenschapsraad en ik over de besteding van de gelden uit de ouderbijdrage. Veel posten liggen min of meer vast, denk daarbij aan de duurdere materialen voor de kunstvakken, periodes en de jaarfeesten. Over andere zaken kunnen we jaarlijks beslissen. Zo heb ik dit jaar voorgesteld aan de mr om de nieuwe pianist, die de euritmie voor de klassen één tot en met zes begeleid, uit de ouderbijdrage te bekostigen.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage die ons bijzondere onderwijs mogelijk maken,

Namens de kinderen en leerkrachten van onze mooie school,

Met vriendelijke groet,

Lucas Sint

 

Hieronder namens het centrale secretariaat nog enige toelichting op het Wis collect systeem.

Jaarlijks ontvangt u via het systeem WIS het zogenaamde “Drieluik” waarin u een uitgebreidere uitleg krijgt waarom de vrijwillige ouderbijdrage van belang is voor onze school. U kunt eind van deze week of begin volgende week weer een bericht ontvangen dat de brief en link voor schooljaar 2020-2021 weer in het systeem staan. U gebruikt de link om in WIS te komen.

In die informatie staat ook dat u ook voor meerdere kinderen in 1x kunt betalen. U gebruikt dan de link voor één van de kinderen voor de totale betaling, de link van het andere kind (of kinderen) opent u wel maar u zet dan een vinkje bij “kan niet/wil niet betalen”. U ontvangt dan geen zogenaamde herinneringsmails meer.
U geeft in dit systeem aan welk bedrag u denkt bij te kunnen dragen op jaarbasis en vervolgens kunt u invullen of u in 10 of 3 termijnen of alles in 1 keer wilt voldoen.

Het versturen van de berichtgeving en de administratieve afhandeling van de vrijwillige ouderbijdrage ligt centraal bij het secretariaat van Athena. Zij verzorgen de gehele ouderbijdrage voor alle scholen die aangesloten zijn bij Athena. De bijdrage van ouders is altijd bestemd voor de eigen school van het kind, dat wil ik hier nog graag benadrukken.

Zoals aangegeven gaat het om een vrijwillige bijdrage. Voor ons als school is het belangrijk te weten met welk bedrag wij rekening kunnen houden voor dit schooljaar.

Mocht u vragen hebben omtrent de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met het stafkantoor. Zij zijn te bereiken via ouderbijdrage@vsathena.nl of 0571 – 612 459.

Wij danken u bij deze hartelijke voor de financiële bijdrage die u dit jaar kunt en wilt leveren.

 

 

Brengen van de kinderen en corona

Nu we al weer een tijdje onderweg zijn dit schooljaar en duidelijk is dat we voorlopig nog met het Covid-19 virus te maken hebben lopen wij en sommige ouders er tegen aan dat we het halen en brengen voorlopig ook niet op de wijze kunnen doen zoals we dat gewend waren.
Hoog tijd dus om eens kritisch te kijken of de maatregelen die we hebben genomen nog voldoen of dat er aanleiding is om een en ander aan te passen.

Na overleg met de MR heb ik besloten dat we de wijze van brengen van de kinderen voorlopig nog niet kunnen wijzigen. Omdat de toegangen tot het plein dermate smal zijn dat we de anderhalve meter maatregel niet kunnen garanderen als er meer ouders het schoolplein op komen, zullen de ouders van de hogere klassen voorlopig nog buiten de hekken moeten blijven.

Zoals ook in de praktische gids is vermeld mogen de kinderen vanaf 8:15 uur op het plein aanwezig zijn. Wij verzorgen vanaf dat moment het toezicht totdat de bel gaat en de leerkrachten de klas mee naar binnen nemen.

Verkeersveiligheid

Al jaren is de verkeersveiligheid in de directe omgeving van de school een punt van zorg. De straat is smal en heeft twee richtingsverkeer en de Diepeveense weg is, met name in de spits, druk met allerhande verkeer. Helaas kunnen wij als school weinig invloed uitoefenen op de verkeerssituatie, de gemeente is tot op heden niet te bewegen om het gebied wat dat betreft aan te pakken.

Wel kunnen jullie als ouders een steentje bijdragen om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten:

Ik wil met klem verzoeken om de straat met de auto wél te beschouwen als eenrichtingsverkeer met als rijrichting: inrijden vanaf de diepeveense weg. Dit voorkomt dat ouders elkaar met de auto moeten passeren terwijl er ook nog allerlei kinderen omheen fietst en loopt. Nog beter is om de auto een straatje verderop te parkeren en een klein stukje te lopen. Dat scheelt ook veel met betrekking tot de overlast voor de directe buren. De straat parallel aan de school is vaak rustig evenals de parkeerplekken aan het einde van de straat.

 

 

 
Dit jaar wordt het kerstspel niet door leerkrachten en ouders uitgevoerd, maar door klas 4 en klas 6. 
De opvoeringen zullen onder schooltijd plaatsvinden.
De kerstspelorganisatie willen Saskia en Bernard daarvoor hartelijk bedanken.
De organisatie wordt nu zou geregeld i.v.m. Covid-19.
Verdere informatie rondom de spelen volgt nog.
 
Vriendelijke groet,
Gerda Vermeulen en Els van der Veer
 
Klassenleerkrachten
Vrijeschool "de kleine Johannes"

 

 

Michaëlsfeest

Op dinsdag 29 september vieren we ons Michaëlsfeest.

Vooral voor de kleuters is dit het herfstfeest of oogstfeest.

Alle kinderen, kleuters en leerlingen van klas 1 tot en met 6, mogen die dag een mandje of bakje mee naar school nemen gevuld met producten van de herfst, bijvoorbeeld: druiven, appels, peren, noten, maïs enz.

In de klas maken we er samen een overheerlijke maaltijd van.

Het programma voor de lagere school ziet er als volgt uit:
8.25 uur aanvang school.
8.40 uur verhaal en zingen in de zaal. Helaas zonder ouders.
Hierna gaan de kinderen naar hun eigen lokaal en hebben daar een eigen programma.

In het park zijn ouders van harte welkom. Denk hier aan de anderhalve meter afstand tussen volwassenen!


11.20 uur gezamenlijke wandeling naar het park. (Rijsterborghpark).
11.40 uur gevecht tegen de draak.
12.25 uur wandeling terug naar school.( alle kinderen lopen in de rij met hun eigen klas).

De eindtijd voor kleuters en klas 1t/m 5 is de normale tijd op dinsdag. 14.00 uur, 14.15 uur en 14.30 uur

 

De plek in het park: wij lopen langs de Diepenveenseweg naar de HogeHondstraat. (langs het oude postkantoor)

Dan links af richting station, onder de spoorbrug door en rechtsaf het park in.

Bij Regen: Drakenspel in de zaal

Dit zal dan helaas zonder ouders zijn.

 

 

Op zaterdag 12 september van 9.30-15.00 uur wordt er weer gewerkt aan een avontuurlijk en groen schoolplein voor de kinderen. 

En we kunnen alle helpende handen gebruiken! Voor bijvullen zand in de kleuterzandbak, nodig snoeiwerk en onderhoud speeltoestellen.
Uiteraard houden we rekening met de RIVM richtlijnen en werken we op gepaste afstand van elkaar. 
 
We zien jullie graag om 9.30 op het schoolplein! 

Zin om te komen helpen?
 
Stuur dan een bericht naar Isla Sint-Bouwman (isla.sint@gmail.com). 
 
 

 

14 sept.          Luna Faddel                      klas 6
14 sept.          Noor van Lit                      klas 4
14 sept.          Roos van Lit                      klas 4
14 sept.          Suze van Lit                      klas 4
15 sept.          Ilan van Rens                    klas Marije / Karin
16 sept.          Tobias Gillissen - Assink   klas 6
18 sept.          Ayla Behnken                    klas 6
19 sept.          Jimke Groothedde            klas 3
19 sept.          Lotta de Rooij                   klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

De redactie van de Seizoener (katern De Kleine Johannes) is op zoek naar versterking!

Ben jij een enthousiaste fotograaf, of heb je een vlotte pen?
Of lijkt het je vooral erg leuk om een bijdrage te leveren aan onze mooie schoolkrant?
Dan horen we graag van je!

Heb jij vier keer per schooljaar tijd en zin om mee te denken, schrijven en/of fotograferen,
of wil je gewoon wel meer horen over wat we zoeken?
Stuur dan een mailtje naar:
schoolkrantkleinejohannes@gmail.com

 

 

De tweede week van dit schooljaar zit er op en we hebben nu al weer flink ervaren hoeveel impact het coronavirus op ons allemaal heeft.

Deze week waren er al drie werknemers thuis, zonder ziek te zijn, omdat in de directe omgeving corona is vastgesteld of er een vermoeden was van. Dit toont aan hoe kwetsbaar we als school zijn. Nu lukt het gelukkig nog om alles op te vangen maar dat gaat natuurlijk niet altijd lukken.

Hoe vervelend het voor iedereen ook is: we moeten echt met elkaar scherp en alert blijven om de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs zo lang mogelijk te kunnen waarborgen. Dat betekent helaas voorlopig echt geen ouders op het schoolplein en in de school tenzij op afspraak. Dit betekent ook dat we streng moeten blijven op het thuis blijven van leerlingen als er in het gezin corona gerelateerde klachten zijn. Hierover en over de maatregelen die we treffen als docenten of leerlingen langer thuis komen te zitten meer in de bijlage.

Een van de krachten die maken dat we zo’n mooie Vrijeschool zijn is dat we samen de school maken. In normale omstandigheden is het soms al lastig om daar ook die vorm en inhoud aan te geven die we wensen. Nu is dat al helemaal kwetsbaar. Daarom moeten we allemaal wat extra ons best doen om dat stuk te blijven verzorgen. We gaan in elk geval bij de komende jaarfeesten bi de voorbereiding steeds ouders erbij vragen om mee te denken hoe we dat stuk met elkaar kunnen vormgeven. Ook in de klassenouder overleggen zal dit besproken worden.

Hieronder nog even de regels over thuisblijven bij klachten en de afspraken bij langere afwezigheid van leerlingen en leerkrachten:

Leerlingen en personeel blijven in de volgende gevallen thuis :

 • Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38o
 • 24 uur(!) geen klachten meer = weer naar school
 • Als iemand in het huishouden koorts heeft boven 38oC en/of benauwdheidsklachten heeft. (Het is dan verstandig om ook het kind te laten testen)
 • Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft = naar school.
 • Wordt een leerling op school ziek => direct ophalen + eventueel laten testen.
 • Uitzondering (bij twijfel overleggen met de directie):

  Voor leerlingen van de kleuterklassen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen.

  Voor iedereen geldt dat als de symptomen overeenkomen met normale verschijnselen horende bij astma en/of hooikoorts/allergie mag de leerling gewoon naar komen.

   

  Bij (contact met een persoon met) vastgestelde corona

 • Als er contact is geweest met iemand bij wie het corona virus is vastgesteld advies GGD opvolgen (10 dgn quarantaine, als geen klachten = weer naar school)
 • Als er in het huishouden iemand is bij wie corona is vastgesteld
 • Wachten tot de persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 dagen quarantaine. Daarna pas weer naar school
 • Zelf corona:
 • Tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Daarna 24 uur klachten vrij = weer naar school
 • Leerlingen langere tijd thuis:

  Komt een leerling langere tijd thuis te zitten zonder dat hij of zij (erg) ziek is verzorgt de leerkracht werk om de voortgang in de kernvakken (rekenen, taal, lezen) te borgen.

  Er is regelmatig contact tussen leerkracht (of onderwijsassistent) over de voortgang.

  Leerkracht(en) langere tijd thuis:

  Komt een leerkracht langere tijd thuis te zitten nemen we de volgende maatregelen:

  1. Passende vervanging voor de klas.
  2. Als de leerkracht niet (te) ziek is verzorgt hij/zij zo goed mogelijk zelf het lesmateriaal
  3. Is er geen vervanging:
  4. Dan wordt de klas niet verdeeld en blijven de kinderen thuis. (redenen: te grote groepen in het lokaal, onderwijskwaliteit alle klassen omlaag, werkdruk alle leerkrachten omhoog met mogelijk verminderde weerstand als gevolg).
  5. Indien mogelijk verzorgt de leerkracht werk voor thuis. Duurt het een langere periode dan wordt het thuis onderwijs weer uitgebreider opgestart.
  6. Is er voor een bepaalde klas voor langere periode geen vervanging rouleren we de thuisblijvende klas onder de andere klassen. Dus als bijvoorbeeld klas 1 langer dan een week thuis moet blijven, blijft in de dagen daarna steeds een andere klas thuis opdat klas 1 weer deels naar school kan.
  7. Komen meerdere leerkrachten tegelijkertijd thuis te zitten en er is geen of onvoldoende vervanging zal de school (deels) dicht gaan totdat er weer voldoende capaciteit is om fatsoenlijk onderwijs te geven.

   

  29 aug.             Wouter Willemse       klas Gerty
  30 aug.             Ise Prinsen                klas 1
  30 aug.             Uma Schippers         klas Gerda
  31 aug.             Shima Baan               klas 4
  2 sept.              Reitse van Laer         klas 1
  4sept.               Noah Deering            klas 6
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  Klusgroep schoolplein gaat ook dit najaar weer aan het werk!

  Op zaterdag 12 september en zaterdag 31 oktober van 9.30-15.00 uur wordt er weer gewerkt
  aan een avontuurlijk en groen schoolplein voor de kinderen.
  En dat is hard nodig om de ' jungle' weer wat in het gareel te krijgen na de zonnige en droge zomer. 
   
  Het najaar staat in het teken van onderhoud speeltoestellen en het grote snoeiwerk. 
  Uiteraard houden we rekening met de RIVM richtlijnen en werken we op gepaste afstand van elkaar.
  Desalniettemin wordt het weer gezellig! 
  Zin om te komen helpen?
   
  Stuur dan een bericht naar Isla Sint-Bouwman (    isla.sint@gmail.com). 

   

  Het is elk jaar weer een vreugde om al die blije en gezonde gezichtjes van de kinderen weer terug op school te zien.
  Allemaal een kop en een rugzak aan belevenissen groter en klaar voor een nieuw schooljaar met nieuwe verhalen,
  uitdagingen en ander leerstof.

  Als ik zo door de school loop of ’s ochtends bij het hek iedereen voorbij zie komen voel ik een goede ontspannen
  sfeer en goede zin om hard te werken. Fijn!

   

  Studiedag

  We zijn dit jaar weer gestart met een studiedag.
  We hebben goed en hard met elkaar gewerkt aan onze individuele en gemeenschappelijke leerdoelen.
  Het met elkaar en van elkaar leren staat de komende tijd nog centraal waarbij we
  dat “ophangen” aan de praktijk van alle dag.

   

  Personeel

  Zoals voor de zomer aangekondigd hebben we een nieuwe euritmie juf: Renske te Witt.
  Zij zal op vrijdag de euritmie lessen voor de klassen één tot en met zes verzorgen
  (meester Wieger blijft de euritmie voor de kleuters verzorgen).

  Daarnaast zal dit jaar in klas één Shari van Holten – Laus drie dagen in de week assisteren als onderwijsassistent in opleiding.

   

  Euritmie schoentjes

  Omdat er naar verwachting nogal wat kinderen nieuwe euritmie schoentjes nodig zullen hebben inventariseren
  we per klas hoeveel er van welke maat nodig zijn en bestellen we die centraal.
  De klassenleraren zullen jullie dus benaderen met de vraag of en zo ja van welke maat (ze vallen klein!)
  er euritmie schoentjes besteld moeten.

  De klusgroep zoekt weer vrijwilligers!

  Zin om je handen uit de mouwen te steken?

  Heb je groene handen?

  Of wil je lekker buiten aan het werk?

  Meld je dan aan!

  Stuur een bericht naar:

  Emiel Kater(emiel.kater@gmail.com) of Isla Sint-Bouwman(isla.sint@gmail.com)


  We komen5 keer per jaar op zaterdag klussen op het schoolplein
  en dragen zorg voor een avontuurlijk een groene omgeving voor de kinderen van de Kleine Johannes.