Beste ouders,

Bij dit weekbericht is te vinden, een zomergroet van Lucas en de nieuwe schoolkalender.

M.v.g. Joke van der Eerden

 Afgelopen vrijdag 2 juli zijn de verkiezingen voor een kandidaat van de oudergeleding van de mr gesloten.

De mr was erg blij met de kandidaten en dat er echt wat te kiezen was voor de ouders van de school.
Met een ruime meerderheid is Kelly van Osch gekozen als nieuw lid.
Tijdens de eerste vergadering van volgend schooljaar zal zij worden geïnstalleerd als nieuw lid.

Met vriendelijke groet,

Lucas

 

 

De dinsdag na de vakantie komen de eerste klas kinderen eerst nog even naar hun oude kleuterklas,
vanwaar ze over het touw springen richting Juf Els.
De kleuters die nog in de kleuterklas blijven komen om half 10 samen met papa en/of mama.
De ouders mogen nog even blijven voor een kopje koffie of thee.
We gaan ervan uit dat de ouders s ochtends weer bij de spreuk aanwezig kunnen zijn.

 

Personele wijzigingen

Er zijn een aantal wijzigingen in het team van volgend jaar:

 • Juf Karin neemt afscheid en gaat werken op de vrijeschool Oldenzaal.
 • Juf Sas zal na de vakantie op donderdag en vrijdag de vacature in de kleuterklas invullen totdat de nieuwe juf beschikbaar is.
 • Juf Conny krijgt een jaar verlof om een studie te gaan doen.
 • Meester Tom zal de vacature in de klassen een, twee en drie invullen en daarnaast ingezet worden als vaste vervanger, ondersteuner en specialist in deze klassen.
 • Zoë Exoo is de nieuwe onderwijsassistent en zal met name in de eerste, tweede en derde klas ondersteunen.
 • Remedial Teacher Lianne gaat met pensioen, zij zal juf Greet nog inwerken die als leerlingbegeleider de leerkrachten en de intern begeleider gaat ondersteunen.
 • Congierge John is al met pensioen, hij neemt op de laatste schooldag echt afscheid.
 • We nemen afscheid van de gymmeester, Geert Petter, hij wordt opgevolgd door juf Maxime.
 • 12 juli   David van Eijden        klas Karin en Pauline
  15 juli   Bente van Breevoort  klas 5
  16 juli   Emily van Eeghen      klas 1
  16 juli   Madelief Hendriks      klas 1
  17 juli   Sil Jansen                  klas 4
  20 juli   Evelien Poetsma        klas 2
  22 juli   Martin Strampel         klas 3
  24 juli   Lena Vermeulen        klas Karin en Pauline
  28 juli   Amy v. Dijk                 klas 3
  28 juli  Milow Zuidema            klas 4
  30 juli  Alain Gerris                 klas 3

  Lees meer...

  5 juli     Milan van Leeuwen  klas 6
  11 juli   Runa Sint                  klas 5
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

   

  Beste ouders en leerkrachten,

  Afgelopen dinsdag 22 juni passeerde de volgende onderwerpen de MR vergadering:

  Ingekomen post:

  Er is gesproken over de verslaglegging van het open deel van de vergadering in de nieuwsbrief.
  In principe zijn alle onderwerpen die ingediend worden openbaar en ter beschikking voor een transparante
  verslaglegging, tenzij anders ingediend en geaccepteerd.
  Hier dient zowel de MR als de indiener op te letten.

  Er is bericht binnengekomen over wat het beleid van de school is bij quarantaine van 1 of meerdere klassen.
  Het beleid is dat de directeur overleg heeft over die specifieke situatie met de GGD en het team en op basis
  daarvan een besluit neemt over de tijd van de quarantaine altijd met in achtneming van het zo optimaal
  doorgang vinden van het onderwijs aan alle leerlingen.

  Lees meer...

  Sint Jan

  Helaas konden de Sint Jans feesten van de klassen één tot en met zes niet op de Wildernis plaatsvinden. Maar wat ontzettend fijn dat elke klas toch een mooi feest heeft kunnen vieren. Zowel op het schoolplein als bij Juf Beike waren het zeer geslaagde feesten. Vandaag vieren de laatste kinderen en ouders van de klas van juf Karin en Pauline hun feest. Hopelijk kan ook de afgelopen maandag verregende viering van de klas van Gerty, alsnog plaats vinden.

  Ik heb zelf enorm genoten van het samenzijn, de ontspannen en fijne sfeer en vooral van de kinderen. Wat een pareltjes zijn het allemaal! Maar ook de warmte en betrokkenheid van alle ouders was een geschenk. Dank daarvoor.

  Lees meer...

  Volgende week dinsdag 29 juni gaan we de gevonden voorwerpen die in het schoolgebouw van klas 1 t/m 6
  gevonden is klaarleggen / hangen.
  Kinderen van klas 1 t/m 6 kunnen dan bekijken of er iets bij ligt wat van hen is.

  Woensdag 30 juni is er voor de ouders de mogelijkheid om te bekijken of er iets ligt van hun kind/eren.

  De concierge zal het voor de school neer zetten.

  1 juli    Morris Endeman     klas Gerda
  2 juli    Chiem Miedema     klas 5
  2 juli    Kasper Ververda    klas 4
  4 juli    Maud Bouwhuis     klas 1
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  Herfstvakantie: ma18 okt. t/m vr. 22 okt.
  Kerstvakantie:  ma. 27 dec. t/m vr. 7 jan.
  Crocusvakantie: ma. 21 febr. t/m vr. 25 febr.
  Meivakantie: ma. 25 april t/m vr. 6 mei
  Zomervakantie: ma. 18 juli t/m 28 aug. 

   

  Beste ouders,

  Helaas moet ik zo op de valreep van de zomervakantie jullie mededelen dat we afscheid gaan nemen van Juf Karin.

  Na een jaar van aan elkaar wennen en zoeken naar een goede samenwerking, hebben we in goed overleg
  geconstateerd dat de juffen Pauline en Karin als duo uiteindelijk niet een goede match vormen en hebben we besloten
  dat we dit dan ook niet moeten continueren.
  Dat zou voor de klas en voor de juffen uiteindelijk niet gezond makend zijn en dus meer kwaad dan goed doen.
  Vanzelfsprekend zoek ik samen met Karin naar een goede invulling voor haar en we hebben er beide alle vertrouwen in
  dat we dat voor elkaar krijgen.

  Daarmee is er natuurlijk een vacature voor de uren en dagen van Karin in de klas.
  Ik heb al een serieuze pijl op de boog en goede hoop dat ik jullie spoedig kan vertellen wie er naast juf Pauline
  komend jaar de leerkracht van de klas zal zijn.

  met vriendelijke groet,

  Lucas Sint

   

  Achtergrond Sint Jansfeest

  In het voorjaar klimt de zon steeds hoger en trekt ons mee naar buiten. Het is alsof wij samen met de planten uit de donkere winternacht omhoog gegroeid zijn naar het licht. De sappen stromen, de wortels houden de aarde stevig vast, de bladeren ontplooien zich, de stengel buigt in de wind en als bekroning gloeit de bloem de zon tegemoet.

  Als de zon zijn hoogste punt heeft bereikt, begint de zomer. Even daarna, op 24 juni vieren we de naamdag van Johannes de Doper. Het Sint Jansfeest is dus iets verschoven ten opzichte van het oude natuurfeest van de zomerzonnewende. De zon is al over zijn hoogste punt heen; hij gaat afnemen, eerst bijna onmerkbaar, in de herfst sneller tot het laagste punt wordt bereikt vlak voor Kerstmis.

  Van oudsher werd het zomerzonnewendefeest buiten gevierd. Het Sint Jansfeest sluit daarbij aan. Met al onze zintuigen kunnen we waarnemen wat in de natuur leeft: de stevigheid van de aarde onder onze voeten, de beweging van het stromende water, de wind die onze kleurige linten laat wapperen, en tenslotte de dansende vlammen van het Sint-Jansvuur. We raken een beetje buiten onszelf van de warmte en het licht en het buiten zijn.

  Het uiterlijke licht en de uiterlijke zonnewarmte staan hier tegenover de geboorte van een nieuw innerlijk licht in de diepste duisternis van kerst. Zo is het Sint-Jansfeest bij uitstek het feest van de tegenpolen. De natuur treedt maximaal naar buiten en het is verleidelijk voor ons om daarin mee te gaan. Niet alleen door ons aan de zon over te geven (op het strand bijvoorbeeld), maar ook door ons sterker te richten op ons aardse ik (onze uiterlijke zon). Om onszelf niet teveel te verliezen – in zelfgenoegzaamheid, in oppervlakkigheid- is het essentieel juist in de Sint-Janstijd ons bewust te worden van ons eigen ‘innerlijke licht’. Dat probeert Johannes de Doper ons aan te reiken. ‘Hij moet groeien, ik moet afnemen’.

  Wat ons houvast geeft is de strakke melodie van een lied, de strenge ritmen, de vaste passen van een dans en de regels van een spel. Vooral bij dit jaarfeest is het spelend en beweeglijk ingaan op gegeven situaties van wezenlijk belang, ook het gevoel van verbondenheid met vele anderen die hetzelfde feest willen vieren.

  Het licht van de zon doorstroomt

  De weidsheid van de ruimte,

  Het gezang van vogels doorklinkt Het domein van de lucht,

  De zegen van de planten ontkiemt Uit het aardewezen,

  En mensenzielen verheffen zich

  Met gevoelens van dankbaarheid

  Tot de geesten van de wereld.

  Rudolf Steiner

   

  Bronnen: Jaarfeesten: Achtergrond bij het Sintjansfeest; vrijeschoolkairos.nl

  Met vriendelijke groet,

  Lucas Sint

   

   

  In de bijlage van dit bericht is informatie te vinden over de verkiezing voor het nieuwe MR lid binnen de oudergeleding.

  Er hebben zich 6 ouders aangemeld voor de vacature.

  Stemmen kan tussen 18 juni en 2 juli.

  Lees dus de bijlage en stem via de Link die daar te vinden is.

  opening en vaststelling agenda
  notulen vorig overleg
  ingekomen post
  planning agenda volgend jaar
  verkiezingen tot nu toe en vervolg
  uitkomst enquête onder ouders (NPO)

   
  besloten deel
  jaarevaluatie
  jaarplan en NPO
  formatie komend jaar