In de bijlage van dit weekbericht stelt Janneke Tongeren - Bouwmeester zich voor.
Janneke is onze leraar ondersteuner.

7 sept.    Barend Meijerink   klas 1
10 sept.  Renee Meppelink  klas 5
11 sept.  Owen Lie               klas Gerda
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Vrijdag 9 september is er een open les van het kinderkoor. Alle kinderen die willen komen meezingen of alleen willen komen kijken, zijn van harte welkom. Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, iedereen is welkom.

Het Kinderkoor is er voor kinderen uit klas 1 t/m 6. We genieten er van het zingen, spelen met onze stem, mooie liedjes en toewerken naar verschillende uitvoeringen. Dit jaar willen we o.a. een uitvoering maken van het spelen van een verhaal met liedjes!

Het Kinderkoor zal op vrijdagmiddag repeteren. Aansluitend aan school wordt er eerst gepauzeerd en buiten gespeeld en daarna zingen we van 14.45 tot 16.00 uur

De kosten zijn €5,- per keer. Kinderen die niet op de Kleine Johannes zitten, mogen ook meezingen.  

Voor meer informatie en vragen kan je bellen of mailen met Marieke Maas-Bink.

welkom@zininmuziek.info,  tel. 06-50415633.

http://www.zininmuziek.info/. Klik of tik als u deze koppeling vertrouwt." data-linkindex="0">www.zininmuziek.info


Wat is er weer veel gebeurt dit schooljaar en wat hebben de kinderen weer veel geleerd en beleeft.
De kleuterklassen zijn gedurende het jaar weer gevuld met fantastische vierjarigen en de oudste kleuters zijn,
evenals de zesdeklassers, hard toe aan de volgende stap.
De eerste klassertjes die na de zomer volverwachting de grote zaal binnenkwamen zijn er niet meer.
Het zijn nu stevige kinderen die al zelf kunnen lezen en vol vertrouwen de weg weten in de grote school.
Ook de andere klassen hebben zich met elkaar en de leerstof uiteengezet en ontwikkelt.
Soms met horten stoten, vaak met plezier en altijd opzoek naar verbinding en ieders eigen plek.
Enkele kinderen zijn of gaan naar een andere school en in veel klassen hebben we ook weer nieuwe leerlingen
mogen ontvangen en leren kennen.
Al met al een prachtige club kinderen die maken dat ik dankbaar ben er voor hen te mogen zijn en werken.

Ook in het team is er het nodige gebeurt en hebben we moeten schakelen, elkaar ondersteunen en opvangen
en vooral in gezamenlijkheid steeds weer kunnen zoeken naar wegen om er zo goed mogelijk voor alle kinderen te kunnen zijn.
Op mijn bordje komen natuurlijk vaak de wat lastiger kwesties.
Maar ook daar heb ik vooral veel betrokkenheid en liefde voor de kinderen gezien en ervaren.
Ik ben trots op het team, de oudergroep en vooral de prachtige kinderen.
Met elkaar hebben we toch maar weer een mooi jaar van gemaakt.

Speciale dank aan alle ouders voor hun raad, daad, hulp, feedback en kritiek, maar vooral ook
voor de steun en betrokkenheid die ik en het team ontvangen hebben.
Dank!

Ik kijk uit naar de zomervakantie om weer even goed los te laten en bij te tanken om komend jaar weer met
hernieuwde energie en inspiratie aan de slag te gaan. Ik vind het altijd heerlijk als de school straks leeg is en
alle kinderen lekker de zomervakantie ingaan.
Maar straks als ik en het team weer gaan opstarten, dan kijken we weer verlangend uit naar alle kinderen en zijn
we benieuwd naar alle verhalen en genieten we van de bruisende levenslust die de kinderen uit de zomer meenemen de school in.

Ik wens jullie allen een heerlijke tijd en een fijne vakantie.

Jaarkalender

Ondanks meerdere pleidooien om terug te gaan naar een gedrukte kalender hebben we ervoor gekozen om
de jaarkalender digitaal te houden. Dat scheelt papier en euro’s en veel ouders maken vooral gebruik van
de digitale kalender of de kalender in Parro (vanaf augustus zal de nieuwe kalender weer in Parro beschikbaar zijn).
In de bijlage is de kalender als pdf te vinden, wie dat wil kan hem zelf afrukken, hij komt ook als download beschikbaar op de website.

Met vriendelijke groet,

Lucas Sint

Directeur vrijeschool De Kleine Johannes

In de bijlage van dit weekbericht is informatie te vinden over de ouderbijdrage.

Begaafd onderwijs, leren-leren, coaching groep, periode onderwijs

De afgelopen jaren hebben we binnen school steeds een groepje leerlingen uit de klassen gehaald om onder begeleiding van een specialist te werken aan leren-leren, aan anders leren en aan oefenen op samenwerken etc. Daarnaast zijn er nog leerlingen die echt meer nodig hebben aan uitdaging, (h)erkenning en die weer andere vaardigheden te leren hebben. Voor deze leerlingen is er het afgelopen jaar een apart les georganiseerd in samenwerking met twee collega scholen, de coaching groep.

Met ons periode onderwijs hebben we een methodiek in handen waarmee we de mogelijkheid hebben om voor in principe alle leerlingen, niveaus en leerstijlen uitdagend, belevenis- en betekenisvol onderwijs kunnen bieden. Dat vraagt echter nogal wat van de leerkrachten aan kennis, kunde, tijd en inspanning. Om toch een stap te zetten naar nog weer beter en mooier periodeonderwijs zijn we daar het afgelopen jaar mee bezig geweest en zullen we ook komend jaar verder werken en leren aan onze kernvraag: wat hebben de kinderen van nu nodig om te kunnen worden wie ze zijn? De ambitie is om het leren-leren zoveel mogelijk echt in de periodes en de klassen in te bedden. Komend jaar zal het leren-leren voor die kinderen die daar wat extra in nodig hebben nog buiten de klas plaatsvinden. In elk geval een deel van het jaar. Geleidelijk zullen we ervaren in hoeverre dat al voldoende geborgd is in de klassen. Welke kinderen daar heen gaan en waarom en hoelang is aan de leerkrachten en de specialist in overleg met de intern begeleider.

De coaching groep in de vorm zoals dit jaar is uitgeprobeerd gaat stoppen. De initiator en specialist die het dit jaar, bij de Olijfboom, heeft vormgegeven gaat ermee stoppen. Daarnaast willen wij het graag internvormgeven om de verbinding met wat er in de periodes gebeurt te kunnen leggen en om de lijntjes tussen de klassenleerkracht en de docent van deze groep zo kort mogelijk te maken. Gelukkig hebben wij met Janneke Beuving ook een uitstekende specialist die inhoudelijk deze groep goed kan bedienen. Els van der Veer rijgt daarnaast meer tijd en ruimte om samen met Janneke beide groepen te bedienen en het team te ondersteunen om het in de klassen handen en voeten te geven.

Sint Jansfeest

Ik kijk terug op een heel fijn en prettig Sint Jansfeest en krijg ook veel positieve reacties terug. Er zijn uiteraard een paar dingen die we volgend jaar anders willen en kunnen doen en vanuit het klassenouder overleg zijn er nog wat goede ideeën geopperd.

Wat een vervelende schaduw werpt op deze fijn viering is het feit dat er op het paadje achter de spel- en vuurvelden vernielingen zijn aangericht. Er zijn beelden stukgemaakt en paaltjes en tafels gesneuveld. Dit is expres door leerlingen en andere kinderen gedaan. Het is extra vervelend omdat de beelden gemaakt zijn door de deelnemers die op Sterrenland een fijne plek hebben gevonden om te kunnen zijn wie ze zijn. We weten niet precies welke kinderen wat hebben gedaan, alleen dat het zowel jonge (kleuters/klas 1) als oudere kinderen zijn geweest. Vanuit school gaan we, in overleg met Sterreland, met een aantal kinderen repareren wat er kan en samen iets moois maken voor de deelnemers. Ik hoop maar dat we volgend jaar weer welkom zijn om op die prachtige plek Sint Jan te vieren.

Lees meer...

 
Aan alle ouders/verzorgers van de toekomstige eerste klassers de uitnodiging om 
aanstaande dinsdag 5 juli  om 20.00 in het lokaal van klas 1 
kennis te komen maken met ons en met elkaar.
Ook zal er het een en ander verteld worden over de overgang naar de eerste klas en wat daar bij komt kijken.
Wij verheugen ons erop jullie daar allemaal te zien!
Wietske Brandsma en Mattis Janse

Woensdag 6 juli zal op de ping-pong tafel de gevonden voorwerpen te vinden zijn.
Om 8:30 uur en 12:00 uur.
Dan heeft iedereen de tijd om te kijken of er iets bij ligt dat van je kind(eren)  is.

20 juli   Evelien Poetsma         klas 3
22 juli   Martin Strampel           klas 4
24 juli   Lena Vermeulen          klas Pauline / Karolien
28 juli   Amy van Dijk               klas 4
28 juli   Milow Zuidema            klas 5
30 juli   Alain Gerris                  klas 4
2 aug.  Rueben Cremers          klas 3
2 aug.  Jayden Gasin                klas Pauline/ Karolien
2 aug.  Sverre Topfer                klas Gerty
9 aug.  Eke Klein Boonschate   klas 1
11 aug. Sofia Casu                    klas Gerda
14 aug. Lennon Topfer              klas 3
18 aug. Merel Elissen                klas Gerty
19 aug. Fleur Matser                 klas 5
26 aug. Marente Bassie            klas 2
26 aug. Wendelin Bassie           klas 2
28 aug. Lieuwe van Laer           klas 4
Eerste schoolweek:
29 aug. Wouter Willemse          klas 2
31 aug.  Shima Baan                 klas 6
2 sept.   Reitse van Laer            klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!  

11 juli    Moos Gijzenij          klas 3
11 juli    Runa Sint                klas 6
12 juli    David van Eijden     klas 1
13 juli    Lune Sotthewes      klas Gerty
16 juli    Emily van Eeghen   klas 2
16 juli    Madelief Hendriks   klas 2
17 juli    Sil Jansen               klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

4 juli   Maud Bouwhuis  klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Formatie

De formatie voor komend jaar is nu nagenoeg helemaal rond. Alleen de gesprekken voor de vacature voor
een nieuwe intern-begeleider lopen nog.
We verwachten volgende week de beoogde kandidaat te kunnen aan- en voortellen.

Voor de klassen ziet de bezetting er als volgt uit komend jaar:

Kleuterklas

Gerda Vermeulen

 

Kleuterklas

Gerty Schuitema

Kees Meijerink

Kleuterklas

Karolien Blankers

Pauline van Dort

Klas 1

Wietske Brandsma

Mattis Janse

Klas 2

Els van der Veer

Conny Koers

Klas 3

Adrienne Platel

Mattis Janse

Klas 4

Tom Haring

Conny Koers

Klas 5

Bernard Tellegen

Mattis Janse

Klas 6

Beike Swennenhuis

Greet Wezenberg

Met vriendelijke groet,

Lucas Sint

 

 

Volgende week donderdag en vrijdag komt de schoolfotograaf.
Ouders willen graag weten wanneer de klas op de foto gaat i.v.m. de kleding van de kinderen.
Vandaar de indeling hieronder:
 
Donderdag beginnen we met de familiefoto's.
Dat zijn alleen kinderen die op school zitten.
Als eerste begint klas 6 met het ophalen van de broers en zussen en dan de klassen aflopend naar beneden.

Vrijdag worden er nog familie-foto's gemaakt met de klas van Gerda.
Evt. broertjes en zusjes uit de hogere klassen halen hun broer of zus uit de de klas van Gerda.
Daarna gaan dan de broertjes en zusjes uit die klas op de foto.
 
Donderdag 
Na de familiefoto beginnen we met:
kleuterklas Pauline / Karolien
Kleuterklas  Gerty.
Klas 6.
Klas 5
klas 4
klas 3.
Mocht het niet lukken qua tijd dan kan klas 3 naar de vrijdag.
Daar krijgen de ouders uit klas 3 dan een berichtje over via Parro.
 
Vrijdag:
Familie foto klas Gerda
kleuterklas Gerda
klas 1
klas 2
 
 
 
 

Benieuwd naar foto's van Fiesta Mexicana.

In de bijlage van dit weekbericht zijn foto's te vinden.
Die gegeven de indruk dat het erg gezellig is geweest!

27 juni  Maurits Velmans  klas Pauline en Karolien
1 juli     Morris Endeman  klas Gerda
2 juli     Chiem Miedema  klas 6
2 juli     Kasper Ververda  klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!