Zoals jullie kunnen zien is nog niet alles ingevuld!
Wie zou nog willen helpen? Geef je op bij Joke

Op het schoolplein:
11.00 - 12.00 uur      Arno (klas Gerty)
12.00 - 13.00 uur     Mario (klas Gerda)
13.00 - 14.00 uur     Julia (klas Marije / Karin)
14.00 -15.00 uur      ...........................

Deeg maken: (in ruimte peutergroep Rozenpoortje)
11.00 - 12.00 uur    Marieke (klas Gerty)
12.00 - 13.00 uur   Hester (klas Gerda)
13.00 - 14.00 uur   ...............................
14.00 - 15.00 uur   ...............................