Herfstmarkt

Wat was het weer genieten zaterdag op de herfstmarkt. Van enthousiaste kinderen met puntzakken vol honingsnoepjes, pas aangekochte (of gekregen) draakjes of innerlijk vervuld van de activiteiten in de school. Tot betrokken en enthousiaste ouders en andere hulptroepen bij het pannenkoeken bakken, het café, smeden et cetera en zelfs het opruimen ging met goede zin. Ook het lezen voor de kleintjes in het kabouterbos was super leuk om mee te maken. Wat hebben we toch een fijne groep mensen rondlopen op deze school! Dank jullie allemaal voor de tomeloze inzet in de voorbereiding en op de dag zelf. De standhouders hebben een goede omzet gedraaid en ook met de activiteiten en met name het café is er flink wat geld opgehaald. In totaal meer dan 3000 euro. Daarvan gaat een deel naar de zesde klas voor het kamp, een deel naar Christoforus kinderopvang en de rest zal worden gebruikt voor leer- en speel materiaal wat we anders niet zouden kunnen aanschaffen. We denken aan extra muziek instrumenten of aan materialen waarmee we het techniekonderwijs een impuls kunnen geven.

Lerarentekort

Zoals we allemaal weten hebben we in Nederland de gezamenlijke uitdaging van het leraren tekort die de komende jaren alleen maar nijpender zal worden. Binnen de stichting Athena, waar de school deel van uit maakt, heeft dit de volle aandacht. We merken dat diverse scholen al geconfronteerd worden met dit tekort. Vervangers zijn niet te vinden en vacatures worden steeds moeilijk in te vullen. Het zal niet lang duren of wij krijgen daar ook mee te maken. Dit zal ongetwijfeld resulteren in het incidenteel naar huis sturen van klassen. In eerste instantie zullen we een klas verdelen als er geen vervanger is maar dat kan niet te lang. Enerzijds omdat dit voor de kinderen zelf te veel onrust met zich meebrengt maar ook omdat de belasting van de andere docenten dan te hoog wordt waardoor zij op hun beurt ook weer ziek kunnen worden.

Om te anticiperen op dit vraagstuk zijn we bezig om te investeren in het opleiden van meer vrijeschoolleraren, het verbeteren van onze eigen opleidings- en begeleidingsstructuur en aan het zichtbaarder en vindbaarder worden als vrijeschool voor potentiele nieuwe docenten. Verder is voor mij het vitaal en gezond houden van de huidige leerkrachten een prioriteit naast het openstellen van de school om kennis te maken met ons onderwijs.

Wat kunnen ouders doen? Ben je zelf bevoegd en wil en kun je bijvoorbeeld nu en dan vervangen of wil je zelf voor de klas? Stuur dan een sollicitatiebrief naar de school of direct naar de stichting (vsathena.nl). Met name voor de vervangpool is de vraag op dit moment groot. De vervangpool houdt in dat je beschikbaar bent voor een x aantal dagen voor een vrijeschool in de regio. Je krijgt dan als het zover is een invalverzoek waar je ja of nee op kunt zeggen. Verder is het helpend als ouders in hun netwerk ook actief kijken wat er aan potentiele nieuwe vrijeschool leerkrachten rondloopt. Want laten we wel zijn: Welke leraar wil er nou niet op een vrijebasisschool lesgeven? Ik neem graag de tijd om vragen hierover te beantwoorden of potentiele nieuwe leerkrachten te woord te staan en rond te leiden.

Kerstspel uitvoering donderdagavond 20 december!

Zoals eerder aangegeven voeren we dit jaar het kerstspel op vrijdag ochtend voor alle kinderen van klassen één tot en met zes op. Ouders en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Omdat velen dan werken of om andere reden niet aanwezig kunnen zijn heeft de spelersgroep besloten graag een extra uitvoering op donderdagavond te houden. Ouders en belangstellenden zijn derhalve van harte uitgenodigd om op donderdag avond 20 december naar het kerstspel te komen kijken. Aanvang 20:00 uur.