De boomhut is zover gereed dat er vanaf volgende week in gespeeld kan worden.
Alex heeft hard doorgewerkt en de tuingroep heeft de ruimte om de boomhut in orde gemaakt.
Grote dank daarvoor!

Om alles goed te laten verlopen houden we extra toezicht tijdens de pauzes en hebben we een rooster opgesteld.
Elke pauze mag er één klas in de boomhut spelen. Verder hebben we een paar eenvoudige regels opgesteld:

Wij klimmen tot en met de eerste tak

Wij blijven onder het dak

Wij blijven binnen de hekken

Wij glijden 1 voor 1

Wij geven elkaar de ruimte

Wij spelen tijdens toezicht van school of de BSO

Dit houdt dus in dat er vóór en na schooltijd niet in de boomhut gespeeld mag worden.
Dit heeft te maken met de veiligheid en verantwoordelijkheid.