Circo ponte des estrelas

   


Pfff, een heel circus over de vloer. En dat voor twee nachten. Waar zijn we aan begonnen…

Maar wat een feest bleek het te zijn. Met de fantastische hulp van een aantal ouders om de kinderen en
hun begeleiders welkom te heten en te verzorgen en de heerlijke bijdrage aan de maaltijden,
bleek het weliswaar enerverend maar vooral toch heel gezellig en inspirerend om deze mensen over de vloer te hebben.

De voorstelling was fantastisch! Mooi, ontroerend, knap en grappig. Maar bovenal trof het mij hoe mooi en
intens onze kinderen en de kinderen uit Brazilië met elkaar mee hebben geleefd en samen de kern van
het verhaal wisten te raken: in de ontmoeting van mens tot mens elkaars zijn, elkaars en de eigen kwaliteiten
weten te herkennen en waarderen.

Voor deze kansarme en vaak getraumatiseerde kinderen uit de achterstandswijken in Sao Paulo was
de hartverwarmende reactie van de kinderen (en ouders en leerkrachten) een bijzonder waardevol geschenk.
Op hun beurt was de voorstelling en de warme en bescheiden interesse in de kinderen en de school
een prachtig geschenk voor ons. In de klassen, gangen en leraren kamer ging het deze dagen over niets
anders dan het circus en onze gasten. Meestal met stralende ogen. Ik denk dat we maar wat meer jongleer ballen,
springtouwen en eenwielers moeten gaan aanschaffen.

De circus school “circo ponte das estrelas” is een waldorf initiatief in Sao Paulo om kansarme en
beschadigde kinderen een plek te bieden waar ze weer vertrouwen kunnen krijgen in zichzelf en de wereld.
Nieuwe vriendschappen kunnen opdoen, leren samenwerken en bovenal zich een deel van een gemeenschap kunnen voelen.
En dat ze goede dingen doen was in alles merkbaar aan de groep.
Een hechte, sociale en betrokken groep kinderen en begeleiders. Heel bijzonder om van de zijlijn te aanschouwen.

Om dit mogelijk te maken wordt het project door diverse instanties gesponsord.
Veel ouders hebben ook al een bijdrage bij Joke ingeleverd om dit initiatief te steunen en de school zal daar
ook nog een substantieel bedrag bij doen uit het potje onderwijsmiddelen.
Als er ouders zijn die alsnog een financiële bijdrage willen doen kan dit gegeven worden aan Joke of direct
worden overgemaakt aan het circus (zie
www.circopontedasestrelas.com).