Algemene ouderavond

Ik heb de ouderavond als een prettige en inspirerende avond ervaren. Er was een mooie groep enthousiaste ouders
en medewerker waardoor er al snel een warme en betrokken sfeer ontstond.
We hebben onder leiding van juf Saskia gezongen en onder leiding van Simon, het imaginaire vriendje van juf Wietske,
een stukje Engelse les gedaan.
Beide mooie praktijkvoorbeelden van hoe we met de kinderen werken aan levend en levendig vrijeschool onderwijs.
Na een korte oproep en uitleg van de voorzitter van de MR, Marcel Kunst, 
over de MR en ouderparticipatie,
heeft Henk Oortgijs een prachtig beeld neergezet van de weidsheid en rijkdom van ons leerplan
in relatie tot de ontwikkeling van ons als mens en onze spirituele kern.
Hij zal zich komend jaar verder verdiepen in de (spirituele) achtergronden van de jaarfeesten,
al dan niet samen met enkele geĂ¯nteresseerde ouders. S
amen zullen we zoeken naar een werkbare vorm om dat merkbaar te laten zijn in de school.
In mijn bijdrage heb ik geprobeerd om wat meer invulling te geven aan de termen
denken-voelen-willen en hoe dat in onze visie en mensbeeld verweven is en in de klassen en ons pedagogisch
werken tot uiting komt.

Al met al een mooie avond.

Halen en brengen

De laatste tijd komt het weer vaker voor dat er kinderen erg vroeg alleen op het schoolplein wachten
tot de school begint dan wel lang na schooltijd wachten tot ze opgehaald worden.
Graag weer even aandacht voor de regels en afspraken:

Omdat wij op die tijden geen toezicht kunnen houden en de kinderen derhalve niet onder onze
verantwoordelijkheid kunnen vallen is het de bedoeling dat de kinderen tussen 8:15 en 8:25 gebracht worden
en bij het uitgaan van de school direct opgehaald worden en naar huis gaan.
Ook het naschooltijd spelen op het plein gaat niet omdat de BSO dan het plein gebruikt.