Van woensdag 13 t/m vrijdag 15 febr. is er gelegenheid om te kijken of verloren voorwerpen
zoals kleding stukken, tassen gevonden zijn.
In de hal bij klas drie zal een tafel staan met de gevonden voorwerpen.
Neem dus alleen voorwerpen mee die van je kind zijn. Iedereen heeft dan gelegenheid
om binnen die dagen te kijken.
Na de vakantie kan je de voorwerpen die nog op tafel liggen meenemen.
Spullen die niet meegenomen worden gaan naar een goed doel.