Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 maart. as.
Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met Rita Vrielink,
mail:
ouderbijdragen@vsathena.nl of mob: 06-39028947
maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur.