Vanuit de redactie van de schoolkrant willen we een oproep doen.
We zoeken iemand die het leuk vindt om de kopij voor de schoolkrant van de Kleine Johannes te verzamelen,
en als een net pakketje aan de redactie van de Seizoener aan te leveren.
De Seizoener maakt er vervolgens de mooie schoolkrant van die we 4 keer per jaar krijgen. 

Wat zijn de taken:

- Het in de gaten houden van de deadlines: zorgen dat de redactie op tijd bij elkaar

komt en de leraren weten wanneer alles aangeleverd moet worden. 

- Het in de gaten houden van de hoeveelheid (digitaal) aangeleverde stukjes

ten opzichte van de beschikbare ruimte.

- Het aanleveren van de kopij aan de Seizoener (digitaal) en zorgen dat dit een

net pakketje is: geordend in mappen. 

De belasting is circa 8 uur per kwartaal, waarbij het zwaartepunt in de 2 weken voor het aanleveren zit.
We vergaderen 1 keer per kwartaal. Je wordt natuurlijk door de redactie ingewerkt. V
oor informatie:
schoolkrantkleinejohannes@gmail.com of schiet een van de redactieleden aan:
Michelle de Bruijn, Emma van Kampen, Emiel Kater, Gerda Vermeulen, Frank Prinsen.