Komende dinsdag , 16 april, is er weer een MR vergadering.

Deze is van 19.00 – 21.00.

De onderlinge vergadering is toegankelijk voor iedereen (elke ouder en teamlid) die belangstelling heeft.

Voorlopige agenda gaat o.a. over de volgende onderwerpen:

1.     Mogelijk aanpassen schooltijden

2.     Formatieplan 2019 – 2020

3.     Concept vakantierooster 2019 – 2020

De MR (Medezeggenscha Raad) van de kleine Johannes bestaat uit drie ouders (Bertine, Robert en Marcel) en drie teamleden (Janneke, Saskia en Wietske).

De rol van de MR is opereren als een vertegenwoordiging van de ouders en teamleden bij diverse formele en informele onderwerpen.

Voor de ouders is dat soms best lastig omdat contact met de andere ouders van de school niet structureel georganiseerd is.
Bij sommige onderwerpen sluiten ouders bij de MR vergadering aan, soms komen ouders met vragen of opmerkingen naar de MR leden toe,
er staat regelmatig een stukje (vergadering aankondiging en terug koppeling) in de weekberichten, soms word ter een enquête uitgezet onder ouders,
aansluiten MR leden bij het klassenouder overleg, enz.
Mocht je ideen hebben hoe de samenwerking tussen ouders en MR verbeterd kan worden dan graag een mailtje naar MR@vsdekleinejohannes.nl

Of schiet Bertine. Robert of Marcel aan op het schoolplein.

Met vriendelijke groet,

Marcel Kunst

Voorzitter Medezeggenschap Raad Vrije School Kleine Johannes

06-55743135

mr@vsdekleinejohannes.nl