Graag de stukjes voor het weekbericht van vrijdag 19 april en vrijdag 10 mei
uiterlijk a.s. dinsdag aanleveren. Dit i.v.m. de vakantie van Joke.

Het kan dan nog in die berichten geplaatst worden.