Eind mei gaat er iets veranderen in de verwerking van de ouderbijdrage.
Al sinds vele jaren is Rita Vrielink de verwerker en contactpersoon van de ouderbijdrage
van alle scholen behorende bij de Stichting Vrijescholen Athena.

Met ingang van 20 mei legt Rita deze werkzaamheden neer omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Per deze datum heeft zij de werkzaamheden overgedragen aan het secretariaat van Athena, bij Lia Mulderij en Karin van Veen.

Vanaf deze datum zijn zij de contactpersonen inzake de ouderbijdrage.
Voor vragen of informatie kunt alle dagen (behoudens de woensdag) tussen 09.00 en 15.00 uur bij hen terecht.
Zij zijn telefonisch te bereiken op 0570 – 612 459. Het mail adres blijft gelijk:
ouderbijdragen@vsathena.nl .
Het mobiele telefoonnummer dat bij de communicatiegegevens van Rita staat komt te vervallen.

Rita heeft Lia en Karin ingewerkt op de wijze zoals de ouderbijdrage al vele jaren door haar is verricht.
Wij vertrouwen er op dat zij het werk op deze wijze zullen voortzetten en wij bedanken Rita
voor alle werkzaamheden inzake de ouderbijdrage van de afgelopen jaren.