Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Jullie worden als ouders van harte uitgenodigd om in de aula naar het mooie Pinksterverhaal te komen luisteren om 8.35 uur.

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

Kleuterklassen

De ouders van de kleuters staan om 12.10 uur uur op de Oosterstraat (richting station) en vormen een haag van het grote hek naar het kleine hek. De drie kleuterklassen lopen om 11.45 u achter hun Pinksterbruid en bruidegom in optocht door de haag en gaan via het kleine hek naar het grote schoolplein.

Op het schoolplein staan de klassen 1 t/m 6, zij vormen ook een haag en ze zingen voor de bruiloftstoet.

Na de optocht gaan de kleuters terug naar hun klas om het Pinksterfeest verder te vieren. De ouders wachten voor de school op de klassen 1 t/m 6 die om samen naar de Molenbelttuin lopen. De kleuterouders ouders kunnen zich daarbij aansluiten om naar de meiboomdansen te kijken. De kleuterklassen gaan om 14.00 uur uit.

 

Klas 1 t/m 6

8.40 uur tot ongeveer 9.10 uur zijn de klassen 1 t/m 6 in de zaal.

We zingen een lied en zeggen de grondsteenspreuk van onze school en er wordt een verhaal verteld.

Alle ouders zijn hierbij welkom!

11.40 uur klas 1 t/m 6 vormen een haag op het schoolplein.

12.05 uur: Klas 1 t/m 6 lopen naar de Molenbelt tuin.

12.15 uur: Meiboomdansen in de Molenbelt tuin. Alle ouders zijn hierbij welkom.

Als de klassen gedanst hebben, zingen we ter afsluiting het lied ‘Song for the peace’.

Daarna lopen de klassen terug naar school, waar ze in de klas een pinksterbol krijgen en de dag wordt afgesloten.

13.00 uur: Eindtijd alle klassen.

Bij regenweer vieren wij het feest op de zelfde tijd in de school.

-              Kleuters in de kleuterschool

-              Klas 1 t/m 6 (en hun ouders) in de zaal.

 

Pinksteren is een feest van symbolen.

Het meiboomdansen is een feestelijk gebeuren, symbolisch staat het voor de onderlinge verbondenheid met elkaar. Ieder heeft zijn eigen kleurige lint en weeft het samen tot een kleurenpatroon met anderen. Jezelf blijven zien, terwijl je de anderen blijft volgen. Jezelf niet uit het oog verliezen, als je met de ander samen vlecht. Onderlinge verbondenheid wordt tot een mooi kleurenspel en raakt het in de knoop dan blijven we zingen tot het ontrafeld is.

Pinksteren het feest van de onderlinge verbondenheid.

In de kleuterklas vieren we een bruiloftsfeest. De bruid is het symbool van de mensenziel, maar ook van de aardekrachten. De bruidegom is het symbool van de geestkracht en van de hemelkrachten.

Uit deze verbinding ontstaat nieuw leven; de bloesems aan de bomen en nieuwe geestkracht in ieder mens. Inspiratie vanuit de geest is voor iedereen beschikbaar.

De witte duifjes zijn de boodschappers van het Goddelijke. De rinkelende bellen zuiveren onze zielen en schrikken het kwade af.

In de bijbel staat te lezen: “Toen dan de dag van het pinksterfeest aanbrak waren zij allen bijeen. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als het waaien van een machtige wind en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En voor hun schouwen verschenen tongen als van vuur die zich verdeelden, en het kwam op ieder van hen. En zij werden allen van Heilige Geest vervuld en begonnen te spreken in andere talen met de spraak die de Geest hen gaf.”

Dat is wat Pinksteren ons wil zeggen; zo vervuld worden van geestkracht dat wij de anderen willen verstaan, ondanks de verschillende gedachten, meningen, religies of achtergrond.