Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

 

Kleuterklassen

De ouders van de kleuters staan om 12.10 uur uur op de Oosterstraat (richting station) en vormen een haag van het grote hek naar het kleine hek. De driekleuterklassen lopen om 12.15  u achter hun Pinksterbruid en bruidegom in optocht door de haag en gaan via het kleine hek naar het grote schoolplein.

Op het schoolplein staan de klassen 1 t/m 6, zij vormen ook een haag en ze zingen voor de bruiloftstoet.

Na de optocht gaan de kleuters terug naar hun klas om het Pinksterfeest verder te vieren.
De ouders wachten voor de school op de klassen 1 t/m 6 die om samen naar de Molenbelttuin lopen.
De kleuterouders ouders kunnen zich daarbij aansluiten om naar de meiboomdansen te kijken.

De kleuterklassen gaan om 14.00 uur uit.

 

Klas 1 t/m 6

8.40 uur tot ongeveer 9.10 uur zijn de klassen 1 t/m 6 in de zaal.

We zingen een lied en zeggen de grondsteenspreuk van onze school en er wordt een verhaal verteld.

Alle ouders zijn hierbij welkom!

12.10 uur:         klas 1 t/m 6 vormen een haag op het schoolplein.

12.45 uur:         Klas 1 t/m 6 lopen naar de Molenbelt tuin.

13.00 uur:         Meiboomdansen in de Molenbelt tuin. Alle ouders zijn hierbij welkom.

Als de klassen gedanst hebben, zingen we ter afsluiting het lied ‘Song for the peace’.

Daarna lopen de klassen terug naar school, waar ze in de klas een pinksterbol krijgen en de dag wordt afgesloten.

 

14.15 uur: Eindtijd alle klassen.

 

Bij regenweer vieren wij het feest op de zelfde tijd in de school.

 

-              Kleuters in de kleuterschool

 

-              Klas 1 t/m 6 (en hun ouders) in de zaal.