Beste ouders,

Het einde van het schooljaar is in zicht dus is er op de administratie een evaluatie gemaakt inzake de ouderbijdrage.

Hieruit is gebleken dat momenteel nog maar 57% van de ouders heeft gereageerd op de mail van augustus inzake de ouderbijdrage.
Het gaat hier met name om het reageren op de mail. Er zijn ouders die niet reageren maar wel de ouderbijdrage betalen.

Wij vragen u om de link in deze mail die via Wis is ontvangen alsnog in te vullen.

Als er vragen zijn over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met ouderbijdrage@vsathena.nl of telefonisch met 0570 – 612 450.
Het secretariaat van Athena verwerkt namelijk alle informatie inzake de ouderbijdrage.”

Het is voor onze administratie van belang dat iedere ouder reageert op de mail, of er nu een betaling plaats vindt of niet.
Zo kunnen wij beter inventariseren voor het volgend schooljaar op welk bedrag de school kan rekenen wat betreft de ouderbijdrage.

Voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 ontvangt u aan het begin van het schooljaar opnieuw een link waarin u wordt verzocht aan
te geven welk bedrag u toezegt en in hoeveel termijnen u deze in dat schooljaar wenst te voldoen.

Hartelijk dank voor de reeds gedane toezeggingen én voor het alsnog reageren.

Met vriendelijke groet

Lucas Sint