Het laatste schoolfeest van het schooljaar, een familiefeest met bloemen, muziek, dans, spelletjes, picknick en vuur.

 

Steek een bloem in je haar en komt allen!

 

Plaats: Worpplantsoen ( aan de overkant van de IJssel)

 

Tijd 16.45 uur tot 19.45 uur.

 

Let op:

 

Tijdens het feest ben je als ouder verantwoordelijk voor je eigen kind.

 

Wij vieren ons feest in het plantsoen, dus niet op de dijk en niet in de IJssel en niet bij Woeste Willem.

 

We mogen gebruik maken van de toiletten op de Worp.

 

Kleine kinderen graag onder begeleiding naar het toilet.

Omdat het een schoolfeest betreft vragen wij, u gelieve niet te roken/drinken tijdens het feest.

 

Voor het volledige programma en tijden lees verder…..

 

Programma:
16.30 uur:       Spelletjes klaarzetten door de ouders die de spelletjes begeleiden en de leerkrachten van de klas.

16.45 uur:       Muziekgroep begint met het spelen van de muziek en iedereen kan een plekje opzoeken om te gaan zitten.

 

 17.00 uur:       Opening met dansen en muziek.

 

17.15 uur:       Start spelactiviteiten

 

De kleuters krijgen een kaart waarop de spelletjes staan die gedaan kunnen worden. Als alle 5 spelletjes gedaan zijn krijgen ze een stempel en mogen ze koekhappen.

 

De onderbouwkinderen starten met hun leerkracht bij hun eigen klas en spelen en daarna mogen ze kiezen aan welke spelletjes van de andere klassen (uitgezonderd kleuterspel)ze mee willen doen.

18.00 uur        Opruimen van het spelmateriaal en aansluitend de picknick.

 

18.45 uur       Vuurceremonie: de oudste kleuters steken samen met één ouder per kind en  met juf Beike en juf Adrienne het vuur aan.

 

De kleuters mogen niet over het vuur springen, we willen jullie vragen deze traditie in ere te houden zodat we ter plekke niemand hoeven te weigeren.

19. 00 uur        Vuurspringen: klas 6, 5, 4, 3, 2, en als laatste klas 1 springen over het vuur en daarna mogen de ouders springen. Maximaal met 2 personen    tegelijk.

 

Belangrijk!

Er wordt niet gesprongen:

-Door kleuters met /zonder ouders.

-Op blote voeten of met slippers.

-Met nylon en of andere brandbare kleding aan.

-Bij vermoeden van alcohol en/of drugs gebruik.

 

 19.45 afsluiting.

 

 Let op: Tijdens het feest ben je als ouder verantwoordelijk voor je eigen kind.

 

Wij vieren ons feest in het plantsoen, dus niet op de dijk en niet in de IJssel en niet bij Woeste Willem.

 

We mogen gebruik maken van de toiletten op de Worp.

 

Kleine kinderen graag onder begeleiding naar het toilet.

 

 
Lied:

“Gouden Zonne jij met je daverende stralende pracht

 

Altijd en immer schijn je in glansrijke pracht

 

Dreigen duistere wolken toch blijf je trouw aan je lichtende plicht

 

Hoog boven leed en vreugde schijn je en geef je ons licht”.

 

“Geef de vlamme door en laat de fakkels branden

 

Geef de vlamme door bij het vuurfeest van Sint Jan

 

Sta nu stille hoedt de vlam steek de toorts van je buurman an”

 

Sta nu stille hoedt de vlam steek de toorts van je buurman an”

 

“Hoor je het zingen van het vuur

 

In’t geheimzinnig avonduur

 

‘t zijn de vlamme die ’t ons zegge:

 

Wees verheugd en toon je vreugd”