Op woensdagavond 10 juli om 20.00 uur komt de werkgroep jaarfeesten bijeen om een algemene ouderavond
voor te bereiden over het feest van Michael in september.
Het zal na een inhoudelijk geslaagde avond over Pasen de tweede keer zijn dat de werkgroep een jaarfeest spiritueel wil verdiepen.
We bespreken op 10 juli met elkaar onze eerste indrukken over de achtergrond van dat feest en maken afspraken over hoe we ons
daar verder in zullen verdiepen om de algemene ouderavond een mooie en goede inhoud te kunnen geven.
Belangstellende ouders zijn ook op deze voorbereidende bijeenkomst van harte welkom.
Hij wordt op school gehouden in de lerarenkamer.
Voor vragen of opmerkingen kun je bij mij terecht:
henkoortgijs@hetnet.nl.
Aanmelden vooraf bij mij is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Namens de werkgroep,

Henk Oortgijs.