Tropenrooster

Komende week wordt er erg warm weer verwacht. Ons gebouw wordt dan al snel te warm om met een hele klas te kunnen werken.
Eerder de dag beginnen leek ons voor de ouders en de kinderen ook niet goed te doen.
Kinderen slapen vaak al niet zo goed met die warmte en om ze dan nog een uur of halfuur eerder uit bed te halen is ook niet handig.

We maken de komende week wel de dagen korter. Op die manier is het beter vol te houden en kunnen de kinderen ’s middags rust en verkoeling zoeken. Vanzelfsprekend houden de leerkrachten er in het programma verder ook rekening mee.

Alle klassen zijn derhalve de komende week eerder uit:

maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag eindtijd alle klassen: 12:30 uur

woensdag normale eindtijden.

De kinderen die na school naar de BSO gaan worden door de leerkrachten opgevangen tot de normale eindtijd.

 

Processierupsen deel 2

 

De steun en betrokkenheid rondom het (gebrek aan) Sint Jansfeest is erg groot. Van alle kanten zijn al locaties en alternatieven aangedragen. Waarvoor dank! Intussen hebben we op het schoolplein ook een processie van kleine rupsjes. Dit om het leed wat te verzachten en er evengoed een feestje van de maken.

 

 

 

 

 

 Planning komend jaar

 

Vooruitlopend op de kalender van volgend jaar vast een aantal data waar rekening mee gehouden moet worden:

 

  • Maandag 26 augustus studiedag, de kinderen zijn nog vrij!

  • Dinsdag 27 augustus eerste schooldag (let op: klas 4/5/6 nieuwe eindtijd: 14:30 uur).

  • Vrijdag 20 september landelijke studiedag Vrijescholen, kinderen zijn vrij.

  • Vrijdag 27 september thema feestdag Waldorf100. De ouders zijn uitgenodigd om tussen 14:00 en 15:00 te komen kijken naar een voorstelling van alle kinderen van de school.