De ouderwerkgroep jaarfeesten is twee keer bijeen geweest in het teken van Michael.
We spr
aken vooral over de strijd die we leverden in ons bestaan.
De strijd om de moeilijkheden aan te gaan, om daarbij staande te blijven en om verder te komen.

 De uitwisseling alleen al was  verlichtend, bemoedigend en opwekkend.
Misschien mo
chten we daarin ook de stille aanwezigheid van Michael verrmoeden
 
Volgende keer
proberen we de overgang naar advent te beleven.
Merkten we iets van
Michael en wat zijn onze verwachtingen naar kerst?
Het zal weer een open bijeenkomst zijn op dinsdagavond 19 november.
Belangstellende ouders zijn welkom.
Een seintje vooraf wordt op prijjs gesteld.

Namens de werkgroep,

Henk Oortgijs.

06 10529174

henkoortgijs@hetnet.nl