Vanochtend hebben we ons eerste overleg gehad met de klassenouders van de verschillende klassen. Mocht je wel (nieuwe) klassenouder zijn maar niet de agenda hebben ontvangen, meld dat dan even bij mij. Dan voeg ik je toe aan de mailinglijst. Hierbij een kort verslagje:

 

Lopende zaken

Cultuurgelden: er is een nieuwe piano voor de grote zaal aangeschaft. Ook is er van dit budget een bescheiden geluidsinstallatie in de zaal geïnstalleerd.

Groot onderhoud: in en rond de herfstvakantie worden een aantal zaken opgepakt:

  • Houtwerk buiten wordt geschilderd. In de vakantie doen we de plein zijde. De rest in de weken eromheen

  • In de herfstvakantie worden de toiletten bij de kleuters opgeknapt. Er komen gietvloeren en waar nodig nieuwe toilet hokjes voor de kinderen.

  • De cv ketels van het hoofdgebouw worden voor de winter vervangen voor efficiëntere ketels.

Daarnaast heb ik opdracht gegeven om te onderzoeken of en welke maatregelen er genomen kunnen worden ten aanzien van het binnenklimaat bij warme dagen.

 

Waldorf100

Het wordt waarschijnlijk een mooie week met een feestelijke einde.

De lezing van Mark Mieras op donderdag 3 oktober wordt naar verwachting zeer de moeite waard. Hopelijk komen er veel ouders!

 

Vanuit andere gremia:

 

Mr: -

Werkgroepen:

  • de klassenouders krijgen een tekstje over de kostuumcommissie toegestuurd.

  • Er is nog geen nieuwe kartrekker voor de tuingroep.

 

Klassen:

  • beleid rondom klasse grootte? Het beleid is 28 leerlingen per klas. De komende eerste klas zal groter worden omdat er meer kinderen een extra jaar kleuteren. Ook kan het zijn dan aan het einde van het jaar de kleuterklassen groter zijn dan 28 kinderen. Dit komt ook door langer kleuteren en omdat we elk jaar weer zoveel kinderen aannemen dat de te vormen eerste klas van die lichting 28 leerlingen zijn.

  • ouderparticipatie. In sommige klassen blijkt het lastig om ouders te vinden die helpen bij jaarfeesten et cetera. Andere klassen juist weer niet.

  • Luizenpluis. Elke klas heeft zijn eigen modus gevonden. Het lijkt erop dat er vorig jaar significant minder luizen waren. De ene klas pluist centraal, de andere klas informeert alleen de ouders als er luizen zijn met het verzoek zelf te controleren. Dit lijkt vooralsnog te werken. Voorlopig spreken we geen algemeen beleid af.

 

Jaarfeesten

Suggestie/tip naar aanleiding van sint jan: voor elk jaarfeest een alternatieve locatie achter de hand houden. Ook het alternatieve vuurtje werd genoemd als een mooi voorbeeld van wat er kan ontstaan.

We zijn ondertussen al vast bezig met een andere locatie om de processie van rupsen te ontlopen.

 

Michael

Deze keer een woensdag in verband met het waldorf100 festival. Let dus even goed op de tijden.
De vierjarige kleuters zijn die dag ook welkom op school.

Informatie wordt verder via het weekbericht verder gedeeld.

Tip aan school: klaar over ouders vooraf regelen voor het oversteken.

Rondvraag: -

Volgende vergadering:

16 oktober,

 

  • ouderavond omgaan met digitale media voorbereiden

  • punten aanleveren via klassenouders