De aartsengel Michael is als hemelse boodschapper vanuit de kosmos in de herfst de voorbode van

wat met kerst te gebeuren staat. Hij baant daarvoor de weg door zijn strijd met de draak, die rondwaart
op aarde en die de lichtgeboorte die met kerstmis plaats moet vinden voor ons probeert te verduisteren.

Wanneer de aarde haar ziel met de herfst weer inademt, doen de mensen dat ook.
Het leven raakt meer in zichzelf gekeerd en onze ziel kan zich open stellen voor wat door
Michael wordt aangegaan en aangekondigd.
Wij kunnen hem in zijn strijd met de draak steunen als wij die strijd ook in onszelf aangaan.
Door de steeds verder gaande verinnerlijking van wat uit de kosmos door Michael -de aartsengel van
de zon- verricht wordt en van ons gevraagd, kunnen tijdens de adventsweken onze verwachting en
beleving van de lichtgeboorte met kerst indringender en intenser worden.
Kunnen we iets van deze gebeurtenissen invoelen en wat kan die lichtgeboorte met kerst voor ons betekenen?
Hierop willen we in de ouderwerkgroep jaarfeesten nader ingaan,
dinsdagavond 19 november van 20.00 tot 21.30 uur op school.
We verdiepen ons in deze vragen en wisselen ervaringen uit.

Belangstellende ouders zijn weer van harte welkom.

Namens de werkgroep,

     Henk Oortgijs.

henkoortgijs@hetnet.nl