Groot onderhoud & overlast

Zoals al eerder aangegeven wordt er in en om de herfstvakantie veel gedaan aan het onderhoud van het gebouw.

Maandag starten de schilders met het bouwen van de steigers aan de straatzijde om de buitenboel te schilderen. Dit zal overlast geven rondom het halen en brengen van de kinderen. Let er ajb op dat de doorgangen vrij blijven, de fietsen niet tegen auto’s geparkeerd worden, dat de buren zo minmogelijk overlast ondervinden en met name dat de kinderen veilig zijn (oversteken en toezicht houden!).

Auto’s graag zo min mogelijk in en door de straat. Parkeer bij voorkeur even om de hoek of in de straat achter de school.

Fietsen gelieve niet voor de entree parkeren maar ook iets verder weg zetten.

In de vakantie is het de bedoeling dat ze de pleinzijde onder handen nemen (afhankelijk van het weer). Mogelijk zal er ook de week na de vakantie nog een en ander moeten gebeuren.

In de vakantie worden verder de wc’s van de kleuters opgeknapt, een aantal vloeren wordt gedaan, de cv ketels worden vervangen en de dakbedekking wordt gedaan.

Waldorf100

Ik kijk terug op een aantal drukke weken met hele mooie momenten. Het voert te ver om hier alles te noemen wat ik heb waargenomen, even een korte terugblik dan maar.

Studiedag

Als aftrap van onze manier van het vieren van het 100 jarig bestaan van de vrijescholen zijn we met het hele team naar de landelijke conferentie/festival gegaan van Waldorf100. Een hele inspirerende en bijzondere dag in De Fabrique in Maarssen. Met ongeveer 3000 leraren en schoolleiders van alle vrijescholen uit het land hebben we heel veel uitgewisseld, ontmoet, geleerd en ervaren. Zo waren en bekende sprekers en alumni als Gert Biesta, Floortje Dessing, Mark Mieras, maar bijvoorbeeld ook de kleindochter van Emil Molt, de oprichter van de allereerste Vrijeschool (hij was de directeur van de Waldorf Astoria fabriek). Wat mij het beste is bijgebleven is de wijze waarop Biesta haarfijn en scherp kon uitleggen wat de essentie is van Vrijeschool onderwijs en waarom het zo belangrijk is voor de toekomst van onze samenleving. Zie bijlage voor het verslag door R.Berends.

Voorstelling kinderen

De hele week hebben de kinderen gewerkt en gezongen rondom het thema met als kers hoogte punt de uitvoering voor de ouder. Het was een hele feestelijke dag waarop LiMai op bewonderenswaardige wijze een prachtig en ontroerende uitvoering met de kinderen wisten neer te zetten. Het was een bijzonder moment om met zo’n groot deel van de schoolgemeenschap samen te zijn.

Lezing Mark Mieras

Met minder ouders dan gehoopt maar evengoed een goed gevulde zaal hebben we de lezing van Mieras mogen beleven. Ik vind hem een inspirerende spreker met een goed verhaal. Helder en onderbouwd gaf Mieras een pleidooi voor het leren. Leren door te durven, door plezier te beleven en door juist de wil te ontwikkelen om de weerstand aan te gaan. Ook deed hij een appel op ons als leraren en opvoeders: fouten maken moet! Maar waarom streept juf dan meestal de foute antwoorden door met haar rode pen? Gelukkig kijken we vaak al anders naar fouten maken. Maar als we eerlijk zijn leven wij als volwassenen en als maatschappij wel degelijk (te) vaak voor dat fouten maken eigenlijk not done is.

Kortom:

Honderdjaar Vrijeschool onderwijs heeft geresulteerd tot honderden initiatieven over de hele wereld waar vormen van Vrijeschool onderwijs ontplooid worden. En de kern van dit onderwijs is heden ten dage nog ontzettend actueel. Misschien is het in deze en de komende tijd nog wel belangrijker dan ooit om die kern, de opvoeding van de wil en de pedagogische vraag van “het ik in de wereld”, te blijven koesteren en de ruimte te (blijven) claimen om de aan ons toevertrouwde kinderen op te voeden voor hun toekomst.