Wij hebben vooralsnog geen last van stikstof- of PFAS-regels noch beschikken wij over groot
materieel om het Malieveld om te ploegen.
Maar de zorgen van het onderwijs zijn minstens zo groot als die van de boeren en de bouwsector.
De kinderen waarvoor wij elke dag met hart en ziel voor klas staan zijn de toekomst van onze samenleving.
De politiek is nog steeds onvoldoende doordrongen van het feit dat we afstevenen op een onhoudbare situatie.
Hoge werkdruk, relatief lage beloning en toenemende personeelstekorten maken dat dit prachtige
en o zo belangrijke werk ernstig onder druk komt te staan.
Met voldoende middelen kunnen we de werkdruk verlagen, de kwaliteit van het onderwijs verhogen en
met name meer mensen bereid vinden om de kinderen dat te geven wat hen toekomt:
het beste onderwijs dat Nederland te bieden heeft.

Op zes november wordt er in het hele land gestaakt en gaan scholen dicht om deze zorg
nogmaals onder de aandacht van de samenleving te brengen.
Het hele team van de Kleine Johannes staat volledig achter deze actie maar gaat wel lesgeven!
We voelen niet de ruimte om het werk neer te leggen en kunnen de onderwijstijd niet missen.

Namens het lerarenteam,

Lucas Sint