Dinsdag 26 november 20.00 uur

“Kind en digitale media”

De vraag hoe om te gaan met kinderen en digitale media houdt veel ouders bezig.
Wie zoekt kan op dit gebied, dankzij de digitale media, talloze uitspraken van deskundigen en opinies vinden.
Deze losse elementen helpen ons op weg, maar geven nog niet het antwoord op de vraag hoe wij onszelf tot het onderwerp kunnen verhouden.
Dit oordeel kunnen we alleen zelf vormen.
De bedoeling van de workshop is een fundament voor dit oordeel te leggen.

In de workshop willen wij met de deelnemers de vraag vanuit twaalf verschillende invalshoeken benaderen.
Deze twaalf invalshoeken hebben de potentie om ons een volledig beeld van het vraagstuk te geven. 
In de workshop komen dus geen externe deskundigen aan het woord.
Er vindt co-creatie plaats met de deelnemers op basis van de eigen kennis en ervaringen.
Om het spectrum aan ervaringen vollediger te maken wordt ook gebruik gemaakt van een aantal theater-oefeningen.

Dit vanuit de wetenschap dat de helderste inzichten gebaseerd zijn op wat we zelf beleefd en ervaren hebben.

Aan deze workshop kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Opgave is daarom gewenst:fdegraad@gmx.com

De avond wordt verzorgd door Floris de Graad
met medewerking van Christoph Hinske en Sandra Schmitt (allen ouders met kinderen op de Kleine Johannes).