In de bijlage van dit weekbericht is te vinden informatie van Lucas over:

Het Kerstspel
Het Driekoningenspel
Het verslag van het klassenouderoverleg.