Kerstspelen en opvoeden in deze tijd

Opvoeden in deze tijd is geen gemakkelijke queeste. Het bij jezelf leren zijn maar ook creatief en flexibel kunnen zijn in je denken zijn vaardigheden die denk ik nog nooit zo belangrijk zijn geweest als voor de kinderen die nu aan onze hoede zijn toevertrouwd. Als Vrijeschool trachten we elke dag en elk uur bewust te zijn van de innerlijke pedagogische vraag die het kind aan ons stelt. We trachten op zeer uiteenlopende manieren de kinderen te voeden met innerlijke beelden en door ons gedrag en de beelden en leerstof die we de kinderen meegeven een rijke voedingsbodem te creëren waarop het kind in zijn latere leven kan bouwen en van oogsten.

De kerstspelen en de rijke, gelaagde beelden die daarin zijn te ervaren, zijn voor mij daarin een belangrijke component. Natuurlijk zijn het stokoude spelen met een gekunstelde taal en soms tergend traag voor ons op snel opeenvolgende beelden gerichte moderne mens. Aan de andere kant gaat het juist om de beelden en niet om de tekst. Juist de aandacht en zorgvuldigheid van jozef en Maria maakt dat de beelden zo krachtig worden. Ook het feit dat ouders en leraren samen weken oefenen en zich verbinden met het spel en met elkaar werkt door in de kinderen.

Na de kerstvakantie wordt het driekoningenspel opgevoerd voor de klassen 4, 5 en 6 en alle ouders en belangstellenden (7 januari 19 uur). Ook weer een onbegrijpelijk en traag spel in een onbestaande taal. Dus dat wordt weer genieten. Wederom krachtige beelden over het mens zijn. Want waar vindt je in de huidige tijd niet dat angst, macht en blindelings volgen leidend zijn en dat vertrouwen, deemoedigheid maar ook het innerlijke weten, het werkelijk kunnen zien en het echt kunnen horen er te weinig toe doen?

Ik hoop en denk dat de kinderen weer gevuld met rijke beelden en ervaringen van de afgelopen maanden de vakantie in kunnen. Om het allemaal weer heerlijk te kunnen vergeten. Want de kracht van het her-inneren moeten we ook al niet onderschatten.

Ik wens jullie en jullie naasten dus een goede en vergeetachtige vakantie, prettige dagen en een gezond en inspirerend 2020 vol van beelden, ervaringen ontmoetingen toe. Dat wat er in onze ziel aan licht aan het groeien is, werkzaam mag zijn in onszelf en de wereld om ons heen.

Lucas Sint

 

Studiedag 6 januari

Maandag zes januari starten we als team met een studiedag. De kinderen beginnen het nieuwe jaar dus pas op dinsdag 7 januari.

We gaan met het team verder met de thema’s feedback en het omgaan met verschillen. Dit keer toegespitst op het reken onderwijs.