Tussen Kerst en Pasen.

De kerstviering ligt al weer een paar weken achter ons en Pasen ligt in het verschiet, al is dat dan pas over een paar maanden.
Elk jaarfeest is op zich een moment, de moeite waard om bij stil te staan, maar de weg van het ene feest naar
het andere is als een muziekstuk dat klinkt door de intervallen van de seizoenen.

Zo kunnen we als volwassenen met deze twee jaarfeesten gaan van de prille, ongerepte geboorte in het midden van de wintertijd naar het doorleefde, ingrijpende moment van de dood; een droeve tweeklank, met de wederopstanding als machtige, verheugende klaroenstoot tot de drieklank van de overwinning van het leven in de lente. Ook in het dagelijks bestaan dat we zelf leiden komt het voor dat we het “besterven” door leed dat we doormaken, ook dan is wederopstanding daaruit een bemoedigende mogelijkheid waarvoor we ons in kunnen zetten, of dat zelfs noodgedwongen moeten. Mildere varianten als het opvangen van tegenslagen en de moed er in houden of weer opbrengen; het zijn allemaal intervallen die samen de muziek uitmaken van ons bestaan.

Het is de vraag welke diepere, geestelijke oftewel spirituele vermogens we hierin kunnen wekken en inzetten die ons sterken deze muziek te doorleven.

Voor onze kinderen is het van niet te overschatten belang dat ze aan hun ouders kunnen leren met deze ups en downs van het leven om te gaan. Het dringt diep bij ze binnen in hun onderbewustzijn, wat in hun latere leven kan leiden tot kracht of zwakte. Ook hierin gaan we voor, zijn we voorbeeld. Hoe dan ook.

De ouderwerkgroep jaarfeesten komt op dinsdag 4 februari weer bijeen om met elkaar van ervaring en gedachten te wisselen over dit thema. We beginnen om 20.00 uur en stoppen om 21.30. Het is een open werkgroep: elke ouder is welkom en vrij om daaraan al dan niet bij te dragen.

Voor de werkgroep:

Henk Oortgijs.