Staking 30 en 31 januari

Er is een nieuwe CAO voor het primair onderwijs waarin een salarisverhoging is doorgevoerd, ook wordt er een eenmalig bedrag uitgekeerd. Daarmee is er een beetje beweging in de waardering voor het belangrijke werk wat wij dagelijks doen. Maar in essentie gebeurt er eigenlijk niets. Wij staan voor kwalitatief onderwijs en willen alle kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. Met volle klassen, enorme diversiteit aan ontwikkelingsvragen en de toenemende druk op verantwoording en verslaglegging kunnen we eigenlijk nooit dat doen, wat we eigenlijk zouden willen. Dat levert een enorme werkdruk en stress op. Daarnaast is de problematiek van het lerarentekort een grote zorg. Het is in essentie een prachtig beroep. Met de juiste waardering, beloning en omstandigheden om het werk te doen kunnen we zeker voldoende mensen vinden en opleiden om ook in de toekomst goed onderwijs te verzorgen.

Het is dus van groot belang dat er echt iets gaat veranderen. Wij kunnen dat niet alleen! We hebben nu een aantal keer gestaakt om een signaal af te geven. Jullie als ouders hebben daar last van, de rest van de maatschappij nauwelijks. Ondanks alle steun en begrip die we van jullie krijgen kunnen wij ons voorstellen dat nog een keer staken niet helpt om het signaal af te geven wat er nodig is. We hebben jullie nodig om samen met ons dat signaal te geven, in woord en in daad. Want goed onderwijs is waar het om draait en dat gaat ons allemaal aan!

Om bovenstaande redenen hebben wij besloten om als signaal waar het ons eigenlijk om gaat op 30 en 31 januari aan halve klassen les te geven. Dus de ene dag is ene helft van de klas vrij en de andere dag de andere helft. Met halve klassen kunnen we de tijd en aandacht geven die de kinderen verdienen, dat doen we dan ook liever op 30 en 31 januari dan het nieuwe ingezaaide malieveld te gaan bewonderen.

Er zijn altijd uitzonderingen nodig om de regel te bevestigen: klas vijf heeft op donderdag 30 in zijn geheel les en is op vrijdag in zijn geheel vrij. Dit omdat deze klas dan midden in zijn toneelperiode zit en dat gaat juist om de klas als geheel.

De verdeling van wie wanneer op school wordt verwacht wordt centraal gedaan en via email zo snel mogelijk gecommuniceerd. Daarbij wordt ook gekeken naar broertjes en zusjes.

Wij kunnen de andere helft van de klassen niet opvangen en ook niet de verantwoordelijkheid nemen om iets te organiseren. Om de overlast te beperken en werkende ouders te helpen is het misschien een idee om per klas met een aantal ouders de andere helft van de klas “op te vangen”? Een museumbezoek, schaatsen, spelen, naar het bos, helpen in een zorginstelling, iets doen voor milieu of omgeving, naar Den Haag om te staken….? Het zou fantastisch zijn als het buitenschool een mooie en waardevolle dag wordt voor de kinderen en al helemaal als het mee helpt om een signaal af te geven dat er iets moet veranderen!

Namens het team,

Lucas Sint