Afgelopen periode zijn er twee overleggen geweest tussen Lucas en de MR. Daarbij zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

  1. De begroting van 2020, hoe staat de school er financieel voor en is er voldoende budget om de plannen op te pakken. Waar wordt de ouderbijdrage aan besteed.
  2. Het formatieplan, hoe kijkt de school naar klasse ondersteuning, hoe ziet het er voor de hele school uit
  3. De voortgang van het vier jaren plan van de kleine Johannes. Vooral aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs plannen, ouder participatie en welke dingen maken nu dat de school het goed doet.
  4. Verkeersveiligheid
  5. Volgende oudertevredenheid onderzoek en leerlingen onderzoek
  6. In het algemeen hoe zaken op school lopen

De volgende MR vergaderingen zijn dit schooljaar op 14 april en 23 juni. Deze zijn openbaar. Wees welkom.

In juli zullen er in iedere geval twee ouders stoppen met de MR. We zijn op zoek naar mensen die belangstelling hebben om ouders via de MR te vertegenwoordigen. Mocht je belangstelling hebben stuur dan een mailtje naar MR@dekleinejohannes.nl

Vanaf vrijdag 13 maart zal er altijd een ouder uit de MR aanspreekbaar zijn op het schoolplein tussen 08.15 en 08.45. Meestal zal ik dat zijn (Marcel Kunst). Ik zal bij de hoofdingang van het basisschool deel op de stenen bank zitten. Heb je vragen, ideeën of wil je meer weten over de MR schiet mij dan aan. 

Marcel Kunst

clip_image002.jpg