De vraag hoe om te gaan met kinderen en digitale media houdt veel ouders bezig.

Wie zoekt kan op dit gebied, dankzij de digitale media, een schat aan informatie en meningen vinden, maar geen pasklaar antwoord.
Dit oordeel kunnen we alleen zelf vormen. De bedoeling van de workshop is een fundament voor dit oordeel te leggen.

In de workshop willen wij met de deelnemers de vraag vanuit twaalf verschillende invalshoeken benaderen.
Deze twaalf invalshoeken hebben de potentie om ons een volledig beeld van het vraagstuk te geven.
In de sessie komen dus geen externe deskundigen aan het woord.
Er vindt co-creatie plaats met de deelnemers op basis van de eigen kennis en ervaringen.
Want onze helderste inzichten zijn gebaseerd op wat we zelf beleefd en ervaren hebben!

Donderdag 26 maart, 20.00 uur. Vrije School de Kleine Johannes. Aan deze sessie kunnen maximaal 20 personen deelnemen.
Opgave is daarom gewenst: fdegraad@gmx.com

De avond wordt verzorgd door Floris de Graad met medewerking van Christoph Hinske . (beiden ouders met kinderen op de Kleine Johannes).

NB: deze workshop stond eerder voor 26 november vorig jaar gepland, maar kon toen geen doorgang vinden.