Directeur gezocht

Geen paniek, ik blijf nog even.

Maar voor de Vrijeschool in Oldenzaal gaan we de komende maanden hard opzoek naar een geschikte directeur. Dus als jullie je netwerk kunnen aanspreken heel graag.

Tot die tijd heb ik het op mij genomen om die functie waar te nemen. Dit betekent, en vandaar dit bericht, dat ik wat vaker afwezig zal zijn omdat ik dan in Oldenzaal aan het werk ben. In principe heb ik daar anderhalve dag voor. Dat zal op wisselende dagen zijn vanwege afspraken en vergadergingen maar ook omdat ik dan de deeltijders van beide teams ook regelmatig tref. Dit is een tijdelijke oplossing en het is uitdrukkelijk de bedoeling dat mijn werk hier er niet onder gaat leiden. Waar nodig kan ik hulptroepen inschakelen.

Griepgolf en coronastress

Het lijkt erop dat de jaarlijkse griepgolf ons nu toch aan het inhalen is. Daarnaast zijn we natuurlijk allemaal extra alert door het nieuwe corona virus. Dit kan betekenen dat er de komende tijd dus leerkrachten ziek thuis komen te zitten. Meestal raakt de invalpool in zo’n situatie ook snel leeg. Ik wil graag dat het team vitaal blijft om erger te voorkomen. Daarom zal ik sneller besluiten dat de kinderen thuis mogen blijven dan dat ze verdeeld zullen worden.

Als jullie nog aanvulling hebben voor de inval Pool dan is dat meer dan welkom.

Sint Jan

Een beetje vroeg zou je denken; maar let op:

Sint Jan vindt dit jaar zeer waarschijnlijk niet op vrijdag 19 juni plaats. Dit in verband met de locatie.

Waar en wanneer wel wordt gecommuniceerd zodra een en ander rond is.

Klassenouder overleg

Zo juist hebben weer overleg gehad met de klassenouders. Hierbij een samenvatting.

Docenten en klassen komend jaar

Deze weken worden de individuele gesprekken met de docenten gevoerd. Dat geeft input voor de puzzel van komend jaar.
De puzzel wordt vervolgens met het team en daarna met de Mr besproken. Pas daarna zal er naar de ouders gecommuniceerd worden wie volgend jaar welke klas zal krijgen. Als er geen onverwachte problemen ontstaan zal dit uiterlijk voor de meivakantie rond zijn.

Veiligheid halen en brengen

De situatie in de straat en in de directe omgeving van school wordt lang niet altijd als veilig ervaren door zowel ouders als buurtbewoners.
De straten zijn smal en vol en iedereen gaat alle kanten op. Ouders willen over het algemeen zo dichtbij mogelijk parkeren, zeker als het al tegen 8:25 uur loopt, maar dat vergroot de chaos en onveiligheid.

Het verzoek is om auto’s maar ook fietsen dusdanig te parkeren dat de kinderen in elk geval veilig over de stoep kunnen lopen en over straat kunnen fietsen. Bijvoorbeeld door een straatje verderop te gaan staan en een klein stukje te lopen. Het vraagt ook verantwoordelijkheid van de ouders voor het gedrag van hun eigen kinderen (zo maar oversteken, tussen auto’s door wurmen et cetera).

De school kan het verkeer en het gedrag van ouders op straat niet reguleren. Als de zorg vanuit de ouders inderdaad dermate is (en dat lijkt zo want het klinkt al jaren), dan zullen de ouders zelf ook iets moeten gaan ondernemen. Een optie zou kunnen zijn dat een groepje ouders bij toerbeurt ’s ochtends en ’s middags met een hesje aan, de boel reguleert. Afgesproken is dat het in elk geval weer even in het bewustzijn moeten komen.

Vanuit werkgroepen

De kostuumcommissie is nog steeds onderbezet. Als er niet een paar ouders actief willen meedragen dan kan het zijn dat het op een gegeven moment stopt. Het gaat met name om het helpen zorgdragen voor de ordelijkheid van de kelder en nu en dan is er naai werk te doen. Bijvoorbeeld als er nieuwe engelen jurken gemaakt moeten worden voor advent. Het is fijn als dat met een wat groter groepje kan; vele handen…

Aan de andere kant is het committeren aan een commissie voor veel ouders meteen weer wat veel van het goede. Incidenteel een keer helpen is beter te overzien.

We spreken af zeker te blijven oproepen om meer commissie leden, maar ook dat bij grotere klussen via de contactouders meer handen gezocht zullen worden.

tuingroep

De tuingroep maakt als het ware een doorstart en wil weer actiever en zichtbaarder de tuin aanpakken. En dat is nodig ook want in dit seizoen moet er veel gedaan worden opdat er weer veel kan groeien en bloeien. Het speelplein is prachtig maar wordt ook elke dag door meer dan 250 kinderen gebruikt…

We hebben afgesproken dat de data van de klusdagen in de kalender worden opgenomen en dat er actiever gecommuniceerd wordt over klussen en klusdagen. Ook hier geldt dat vele handen licht werk maken plus een hoop gezelligheid bieden.

Vanuit de klassen

Eten soms komen kinderen thuis met volle broodtrommels en verhalen over te weinig tijd om rustig te eten. Dit is in het team besproken. Alle klassen plannen voldoende tijd in om rustig te eten. Slechts zelden gebeurt het dat andere activiteiten de tijd opsouperen of dat kinderen eerst andere taken af moeten maken. Wel is het zo dat het gezellige geklets, waar soms ook even ruimte moet zijn, ten koste gaat van de boterham. Ook zijn er nu eenmaal tragere of wat dromerige kinderen die inderdaad meer tijd nodig hebben dan er is. Ook is het zo dat de kinderen soms staan te springen om naar buiten te gaan en daardoor de halve boterham snel weer terug stoppen. Sommige klassen bieden daarom na de pauze nog even de ruimte om wat te eten tijdens bijvoorbeeld het verhaal.

Pauze en pesten. De pauzes staan natuurlijk bol van de sociale contacten. Wrijving en pesten liggen dan ook bij uitstek daar op de loer. De pauzewacht, altijd een of twee leerkrachten of klassenassistenten, houden toezicht en reguleren een en ander. Toch kan het voorkomen dat er ontoelaatbare dingen gebeuren, vaak gebeurt dat in fases. Het is dan zaak dat school daar weet van heeft en meer en verscherpt toeziet op het buitenspelen. Als ouders dus dingen horen van hun kind dan is het fijn als dit bij de leerkracht aangekaart wordt. Daarbij moet wel gezegd worden dat de waarheid zoals de kinderen dat ervaren en vertellen niet altijd zo is als wij als volwassenen dat zien. Soms voelt iets al als pesten terwijl een dierbaar vriendinnetje “alleen maar” een keer met een ander wil spelen. Daarbij niets afdoende aan de soms wel degelijk grensoverschrijdende incidenten. Maar het vraagt wel wakkerheid en het terughouden van oordelen van ons als opvoeders.

Wol

Er wordt gevraagd eens te kijken naar de gebruikte wol voor de mutsen en andere dingen die de kinderen maken. Het is jammer als sommige kinderen het niet (kunnen) dragen omdat de wol te ruw is.

We spreken af dat er met de handwerk juf naar gekeken wordt.