Even een update over de stand van zaken met betrekking tot Corona.

Op dit moment zijn er nog geen gevallen van besmetting binnen de directe kring van de school bekend. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. We volgen daarin de richtlijnen van de RIVM en het kabinet op. Aan de andere kant moeten we ons ook niet gek laten maken maar met gezond verstand onze verantwoordelijkheid nemen.

Concreet houdt dit in dat kinderen al eerder thuis gehouden dienen te worden. Was eerder hoge koorts (>38 graden) de graadmeter is dat nu aangescherpt naar verkoudheid, hoest en mogelijk koorts. Als kinderen dus duidelijk verkouden zijn (een snifje op zijn tijd door het buitenspelen niet meegeteld), hoesten en/of koorts hebben graag thuishouden. Als er kinderen in de klas niet lekker zijn, hoesten of verkouden zijn bellen de we ouders dat ze de kinderen op moeten komen halen.

Om de school open te houden en de gezonde kinderen gewoon onderwijs te kunnen geven, verzoekt het kabinet de leerkrachten zich pas ziek te melden bij koorts. Verkoude en hoestende leraren, mocht dat aan de orde zijn, nemen zich in acht en letten extra goed op handenwassen, contact met leerlingen en elkaar en natuurlijk op hun vitaliteit en rust. Omdat volwassenen dat in de regel beter kunnen dan kinderen begrijp ik het verschil in richtlijn van de overheid wel.

We zijn gewend om alle kinderen bij binnenkomst een hand te geven. Bij de klassen één tot en met zes doen we dat al niet meer. Voor de kleuters is het een beetje een overdreven maatregel, fysiek contact in de kleuterklas is gewoon niet te vermijden. Ook daar letten de leerkrachten extra op hygiëne. 

Verder doen we er binnen de school alles aan om toiletten, kranen, deurklinken et cetera goed schoon te houden, veel meer kunnen we niet doen.

Ik volg de ontwikkelingen in de regio en houdt contact met de GGD als daar reden voor is.

Naast dit schrijven volgt er vandaag ook een vergelijkbare brief namens het bestuur.

Ouders met vragen kunnen direct met de leerkracht of met mij contact opnemen. Aangezien wij geen medici zijn moeten vragen over de eigen gezondheid en die van de kinderen volgens de aanwijzingen van de overheid bij huisarts of GGD gesteld  worden.

Met vriendelijke groet,

Lucas Sint