In de bijlage van dit weekbericht een brief van
Perronik Veltman Bestuur Vrijescholen Athena
aangaande schoolmaatregelen coronavirus.