Zoals we allemaal weten gaat deze situatie nog wat langer duren en dus moeten we ons daar ook op instellen.
Dat betekent voor jullie als gezin nog meer en langer omgaan met deze soms lastige situatie.
Kinderen die aan het werk moeten en begeleiding nodig hebben, juffen en meesters die wat willen en op allerlei manieren
proberen handreikingen te doen en vaak ook nog je eigen werk.
Het valt allemaal niet mee. Ja wij hebben het ook druk, maar schroom niet om aan de bel te trekken als het nodig is,
we denken graag mee en zijn er voor jullie en de kinderen.  

Onderwijs 

Voor ons is het een zoeken naar aan de ene kant duidelijkheid bieden in wat er moet en aan de andere kant ook
voldoende ruimte laten om het thuis zo vorm te geven als jullie past. Voor de ene is het één fijner en voor de ander het andere.
Dat maakt het lastig voor de leerkrachten omdat ze het nooit voor iedereen helemaal goed kunnen doen en vanzelfsprekend
ook hun eigen voorkeuren en ontwikkelpunten hebben.
De komende weken zal er, zeker voor de hogere klassen, mogelijk meer via digitale middelen les gegeven gaan worden. Instructie,
afstemmen en vragen stellen kan via Teams en rekenen en Staal zal mogelijk via Snappet plaats vinden.
Daarnaast is het ook van belang dat er plezier in het leren blijft.
Leg de druk dus niet te hoog bij de kinderen maar zorg er, eventueel met steun  van de leerkracht, wel voor dat er voortgang blijft.  

Wat betreft toetsing en de voortgang in zijn algemeen: daar zijn we mee bezig.
We gaan er vanuit dat de gemiddelde voortgang redelijk op niveau zal zijn maar dat de verschillen groter zullen worden.
De cito toetsen zullen niet veel zeggen in juni, landelijk wordt er besproken hoe we daarmee omgaan.
Zelf houden we natuurlijk de voortgang van de kinderen in de gaten en doen wat er nodig is.
Het zou mij niet verbazen als we nog best een tijd de gevolgen van deze situatie zullen merken, ook in het onderwijsaanbod. 

Noodopvang 

Het doen van een beroep op de noodopvang op school zal ook toenemen omdat het steeds lastiger wordt voor ouders in cruciale
beroepen om de opvang te regelen, ook worden bijvoorbeeld verplegers meer ingezet waardoor de druk verder toeneemt.
Ik merk dat de vraag om opvang van andere ouders ook toeneemt.
Het is echt de bedoeling dat de noodopvang alleen voor die ouders waar het echt niet gaat én die in cruciale beroepen werken beschikbaar blijft.
Daarnaast bieden we plek aan de kwetsbare gezinnen. Dit gaat altijd in overleg met de internbegeleider. 

Ik ben daarom in de aanvragen voor noodopvang dan ook niet altijd zo sympathiek en meedenkend als ouders zouden willen.
Mijn excuses daarvoor.
Maar het vraagt namelijk ook veel van de medewerkers om naast het thuisonderwijs verzorgen de opvang te bemannen.
Ik wil voorkomen dat het halve team ziek is als de school weer open kan en de maatregelen zijn niet voor niets.  

Jaarplanning: de ouderavonden, jaarfeesten en activiteiten die de komende weken gepland staan komen natuurlijk allemaal te vervallen of worden verplaatst.
Met name voor klas zes is het zuur als deze situatie te lang gaat duren en daardoor hun laatste gezamenlijke activiteiten één voor één komen te vervallen.
Maar we gaan er hoe dan ook met elkaar voor zorgen dat het een goed en feestelijke afronding van hun basisschooltijd wordt.  

Pasen en de meivakantie blijven gewoon vrije dagen.  

Voor nu alle goeds aan iedereen, 

Lucas Sint