Formatie schooljaar 2020-2021

Ondanks dat ongeveer alles anders is dan anders zijn we toch al flink bezig met de planning van volgend jaar.
Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk wie er komend jaar voor welke klas staan.

Naast de vaste docenten doen we ons best om zoveel mogelijk stageplekken te bieden aan pabo studenten en
zij-instromers om zo ons steentje bij te dragen aan het opleiden van (vrijeschool) docenten.
Hierdoor kan het goed zijn dat er ook komend jaar regelmatig verschillende stagiaires in de school meelopen en voor de klas staan.

We gaan in principe van niemand afscheid nemen maar vanzelfsprekend zijn er wel weer wat wisselingen in de bezetting van de klassen.
Met name voor de nieuwe eerste klas is het altijd spannend wie de juf of meester gaat worden.
Deze ouders zijn gister al ingelicht wie dat gaat worden.

De bezetting ziet er als volgt uit:

Kleuterklas 1

Gerty Schuitema

5 dagen

Kleuterklas 2

 

Marije Slot

Karin Hanterink-Kroon

 

3 dagen

2 dagen

 

Kleuterklas 3

 

Gerda Vermeulen

 

5 dagen

Klas 1

 

Adrienne Plattel

Conny Koers

 

4 dagen

1 dag

Klas 2

 

Beike Swennenhuis

Conny Koers

 

4 dagen

1 dag

 

Klas 3

 

Els van der Veer

 

5 dagen

Klas 4

 

Saskia van Aartsen

Greet Wezenberg

 

4 dagen

1 dag

Klas 5

 

Wietske Brandsma

Greet Wezenberg

 

4 dagen

1 dag

Klas 6

 

Bernard Tellegen

Greet Wezenberg

 

4 dagen

1 dag

 

School open na de meivakantie?

We weten natuurlijk nog niet hoe het verder gaat na de meivakantie en dat maakt het voor ons allemaal heel lastig om vooruit te kijken en te plannen.

We gaan er vanuit dat we zeker niet in zijn geheel open zullen gaan omdat zeer waarschijnlijk de anderhalve meter maatregel van kracht zal blijven.
Ons gebouw kennende kunnen we dat zeker niet garanderen met 250 kinderen en 20 medewerkers.
Met de noodopvang en een paar docenten is het soms al een “dansje om elkaar heen” om bijvoorbeeld de klas of het gebouw in en uit te gaan.
Zodra we weten waar we aan toe zijn gaan we met elkaar in overleg over wat dat voor ons betekent en daarna kunnen we ook naar de ouders
en kinderen communiceren wat dat voor hen betekent.
In de loop van de volgende week kan ik daar dus pas uitsluitsel over geven.

We verzorgen vanzelfsprekend ook na de vakantie noodopvang als we nog niet (geheel) open kunnen.
Ouders die daar gebruik van moeten maken kunnen zich direct tot mij wenden.