Hierbij nog even een samenvatting van de belangrijkste punten voor als we maandag weer open kunnen:

 

Groepen en lesdagen

· De kinderen komen om de dag naar school volgens het eerder gemailde rooster.

· De groepen zijn random ingedeeld en er kan niet geruild worden.

· De lesdagen zijn volgens het gewone rooster (klas 1/2/3 beginnen 10 min later)

· Er is vanaf maandag ook weer (buiten) gym.

o Graag gesloten schoenen aan en eventueel een schoon shirt mee. Er wordt niet bij gym omgekleed (park)

o (Klas zes heeft ook gewoon gym in de halve groepen zoals die op maandag aanwezig zijn en zijn daarna vrij.)

· De kleuters hebben hun normale buitendagen (in de halve groep), klas één blijft op school.

 

(nood)opvang

· BSO is er alleen op de dagen dat de kinderen op school zijn.

· Noodopvang kan aangevraagd worden als voorheen en blijft alleen beschikbaar voor ouders in vitale beroepen of voor kwetsbare gezinnen.

 

Halen en brengen

· Alle ouders blijven buiten de hekken van het plein met uitzondering van de kleuterouders.

· De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van 1.5 meter afstand.

· Ouders parkeren fietsen niet voor de ingang noch op de stoepen om voldoende ruimte te houden (wel: zijkanten school en verder in de buurt, en “kiss and ride by bike”).

· Breng kinderen van de kleuterklassen en de klassen 1/2/3 zo mogelijk zonder fiets om zoveel mogelijk loopruimte over te houden.

· Alle leerkrachten staan vanaf 8:20 uur bij hun deur (zie onder) en ontvangen de kinderen die vervolgens direct naar de klas gaan.

· Ouders en kinderen komen strak op tijd om wachtende groepen ouders te voorkomen.

· De klassen 1/2/3 beginnen 10 minuten later! (zie onder).

- De eindtijden blijven hetzelfde

· Kleuterouders brengen de kinderen op het kleuterplein op de aangegeven plek.

 

Naar school of thuis

· In principe komt iedereen naar school.

· Verlof aanvragen kunnen neergelegd worden bij de directeur

· Bij corona gerelateerde klachten (kind zelf of gezin), volgen we de adviezen van het RIVM

Jaarplanning en activiteiten

·

Alle gezamenlijke activiteiten komen te vervalen. Dus geen:

o Jaarfeesten met ouders

o Ouderavonden op school

o Schoolreisjes (ook klas zes)

o Toneelstukken met publiek

o Ook de herfstmarkt gaat niet door