Wat een feest om weer “gewoon” kinderen in de school te hebben!

Ik ben erg trots op jullie allemaal over hoe het gaat, ouders, leerlingen en het team.
’s Ochtends ervaar ik het brengen als heel ontspannen en goed.
’s Middags is het halen natuurlijk wat lastig met wachtende ouders op de stoep maar over het algemeen loopt het erg goed.
Natuurlijk is het allemaal afstandelijker en zien ouders de leerkrachten niet of nauwelijks, maar dat is niet anders.
Als ik er ben probeer ik ’s ochtends bij het hek van de hoofdingang te staan.
Spreek mij gerust aan als je een vraag of opmerking hebt.

Tijdens schooltijd was het natuurlijk even zoeken naar hoe gaat dit, maar in de klassen en op het plein is
er al snel een goede modus gevonden. De leerkrachten zetten deze dagen in op zoveel mogelijk “normale” lesdagen.
We gaan dus niet extra aan de gang met taal en rekenen, er wordt eerder extra tijd en aandacht geschonken aan
die vakken die kenmerkend zijn voor onze pedagogiek. Alleen het zingen en fluiten is nog even behelpen in deze tijden.

De indeling van de groepen maakt natuurlijk dat sommige vriendjes en vriendinnetjes elkaar moeten missen in de klas.
Natuurlijk is dat niet leuk, aan de andere kant ontstaan er al meteen weer nieuwe connecties en biedt het weer nieuwe mogelijkheden.
Ook het werken met halve groepen heeft zo zijn voordelen.
Rust, aandacht en ruimte voor iedereen en kinderen die anders wat meer opgaan in de groep komen nu
meer in beeld.
Volgens mij had Cruijff daar een moois uitspraak over…

We merken dat de meeste kinderen veel thuis hebben kunnen doen en dat de ouders ontzettend hun best hebben gedaan.
Dank daarvoor! De komende weken krijgen de leerkrachten een steeds beter beeld waar de leerstof al dan
niet goed is geland en zullen zij handelen naar bevinden, zo nodig in overleg met de internbegeleider die
de leerkrachten ondersteunt bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.

Komende weken

Zoals eerder aangegeven kunnen alle groepsactiviteiten geen doorgang vinden.
Nogmaals: dit betekent dus geen jaarfeesten, geen gezamenlijke picknicks, geen toneelvoorstellingen met ouders et cetera.
We verzorgen binnen de klassen zo goed en zo kwaad als het gaat de vieringen.
Verder zetten we in op zo veel mogelijk rust in de school met zoveel mogelijk normale lesdagen.

Hieronder de afwijkende dagen uit de jaarplanning:

 • 22 mei dag na hemelvaart => vrije dag volgens jaarplanning
 • 29 mei pinksterviering => gaat niet door. Gewone lesdag volgens rooster! dus géén korte dag.
  (ouders die al wat gepland hebben en hierdoor in de knel komen mogen zich melden bij de directeur).
 • 12 juni studiemiddag => alle kinderen zijn eerder vrij volgens jaarplanning.
  In verband met ophalen worden de tijden hetzelfde als de woensdag tijden:
 • Kleuters: 12:15 vrij
 • Klas 1/2/3: 12:30 vrij
 • Klas 4/5/6: 12:45 vrij
 • Sint Jan, week van 15 juni => gaat niet door. Wordt tijdens schooltijd met de kinderen gevierd.
 • Laatste schooldag 3 juli => wordt aangepast naar de dan geldende restricties.
  Mogelijk langere dag c.q. verdeling over de dag.
  Graag rekening houden met maximale eindtijd van normale schooldag.
 •