Ophalen broers &zussen (kleuters en klas 1/2/3)

Het voorgestelde systeem van eerder ophalen van broertjes en zusjes uit klas 1-2-3 in verband met spreiding van drukte, blijkt niet te werken. Het zorgt voor teveel onrust. Vanaf komende week gaat het ophalen als volgt:

Kleuters: ophalen tussen 13:50 en 14:00 uur (woensdag 12:05 – 12:15 uur).

Klas 1-2-3: ophalen gewone tijden (14:15 uur, woensdag 12:30 uur).

Broertjes en zusjes: kleuters blijven onder begeleiding in de kleutertuin tot 14:10 uur (woensdag 12:25) en worden dan opgehaald. Broertjes en zusje uit klas 1-2-3 kunnen dan aansluitend op de normale tijd worden opgehaald.


Schoonmaken van de klassen

Er is verwarring over de regels omtrent het schoonmaken van de klassen.
De regel is één ouder per lokaal tegelijkertijd.
Dit in verband met de aantallen verschillende ouders in de school.
Gelieve dus of op verschillende dagen  of op verschillende tijden de klas schoon te maken.


Ouderenquête,

Hierbij een korte reflectie op de resultaten van de ouderenquête. In de bijlage een uitgebreidere samenvatting.

Met een 8.0 gemiddeld hebben jullie als ouders de school als goed beoordeeld, een halve punt boven het landelijke gemiddelde!
Het is erg fijn om te lezen dat jullie over zoveel zaken tevreden zijn.
Grote complimenten dan ook aan het team.

Blij ben ik ook dat de zaken die we hebben opgepakt naar aanleiding van de vorige enquête,
de interne audit en natuurlijk onze eigen bevindingen, merkbaar verbeterd zijn.

Er zijn ook een aantal aandachtspunten. Deze heb ik met het team en de medezeggenschapsraad besproken.

Met name het pesten onder leerlingen en de aanpak daarvan, vallende onder het kopje “begeleiding”, komt naar
voren als een punt van aandacht.
Hierover sprekende met de genoemde geledingen, zijn we voor nu tot de conclusie gekomen dat we er zeker
weer wat scherper aandacht voor moeten hebben.
Dan gaat met name om team breed consequent dezelfde regels hanteren en helderder en “fermer” de grenzen bewaken.
Een ander stuk hiervan is de communicatie over wat en hoe we wel al allemaal doen en het beter betrekken van de ouders daarbij.

De andere drie kritiekpunten (verkeersveiligheid, hygiëne en netheid, digitale middelen) zijn zaken waar we mee bezig zijn.

Los van deze inhoudelijke punten was eigenlijk het grootste punt van kritiek de enquête zelf.
Ik zal dit meenemen naar het directeuren overleg van Athena en de MR neemt het mee naar de GMR.

Dank voor de feedback en het vertrouwen wat jullie uitspreken naar mij en het team toe!

Zie ook de bijlage bij dit weekbericht!