Op donderdag 26 november mogen alle kinderen een schoen meenemen naar school en zetten we die samen in de klas.
We hopen natuurlijk dat piet er ‘s nachts iets in doet….

Let op:
Voor de kinderen die allergieën hebben wordt aan ouders gevraagd zelf te zorgen voor snoepgoed,
zowel voor in de schoen als voor 4 december, als Sint op school komt.

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. We beginnen die dag gewoon om 08.30 uur.  
We zullen samen in een grote haag Sint en Pieten verwelkomen met gezang .
Dit jaar kunnen helaas de ouders niet op het plein samen met de kinderen Sint verwelkomen.
Vanaf het kleine hek stellen de klassen zich in volgorde op tot aan het kleuterhek.
Als Sinterklaas toegezongen is gaan de kinderen daarna terug naar hun klassen.
Willen jullie de kinderen gewoon brood/fruit/drinken meegeven?
Verder wordt het feest die dag alleen met de kinderen gevierd
.

Bericht over de cadeaus: inleveren vanaf 27 november, uiterlijk dinsdag 1 december om 08.30 uur.

Sinterklaas brengt eerst een bezoek aan de kleuterklassen.
Daarna zal Sinterklaas nog een bezoekje brengen aan de klassen 1, 2 en 3.

Eindtijd van deze feestelijke dag is voor de hele school: 13.00 uur.
Kinderen van de klassen 4 t/m 6 verlaten de school door hun eigen deur en wachten niet in de gang van de lagere klassen.
Zo kan Sint rustig afscheid nemen van de kinderen van de lagere klassen en dan vertrekken.

Groet namens de jaarfeestengroep, Gerty, Conny en Saskia.