Zoals bekend is de vrijwillige ouderbijdrage van belang om ons Vrijeschool onderwijs te kunnen vormgeven zoals wij dat graag zouden zien. De specifieke vakken en benodigde materialen die binnen ons onderwijs worden gebruikt en het vieren van onze jaarfeesten worden helaas niet door de overheid bekostigd.

Jaarlijks wordt er een link gestuurd, vanuit het systeem WIS, aan ouders om aan te geven of en zo ja hoeveel men vrijwillig wil bijdragen. Deze link is op 11 september 2020 aan de ouders van alle leerlingen verzonden.

Gelukkig heeft menigeen al gereageerd op deze link en zijn er ook bijdragen van ouders ontvangen. Toch heeft meer dan de helft van de ouders nog niet gereageerd op deze mail. Deels omdat het systeem niet goed werkte. Dat is inmiddels verholpen.

Omdat in december 2020 wordt bekeken, door de afdeling financiën, welke bijdrage de school kan verwachten voor dit schooljaar, willen wij u nogmaals vragen de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.

Wij vragen u om één dezer dagen alsnog de link te openen en te reageren. Of u nu wel of niet een bijdrage kunt of wilt leveren, het helpt ons als we weten waar we aan toe zijn.
Wanneer u geen bijdrage kunt of wilt leveren dan kunt u dat aangeven in dat systeem.
Wilt u wel een bijdrage leveren, dan geeft u direct aan welk totaalbedrag u dit schooljaar wilt bijdragen. Daarna kunt u aangeven of u in termijnen wilt betalen of het bedrag in één keer wilt voldoen. De betaling wordt gedaan door middel van I-deal.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen via de mail met ouderbijdrage@vsathena.nl. Op het bestuurskantoor wordt de totale administratie van de ouderbijdrage gedaan. Vanwege de maatregelen rondom corona is het bestuurskantoor alleen in de ochtenden bereikbaar, op woensdag is zij gesloten.

Wij vertrouwen er op dat u net als wij het vrijeschoolonderwijs een warm hart toe draagt.

Lucas Sint