Ook namens de MR het volgende: alle basisscholen in Deventer hebben afgesproken om te streven naar continuroosters met gelijke schooltijden op alle dagen voor alle klassen vanaf het schooljaar 2016 - 2017. Ook onze school buigt zich over deze kwestie

Het 5 gelijke dagen model kent een aantal voordelen. Bijvoorbeeld dat sport en cultuur niet alleen op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag aangeboden hoeft te worden. En dat het voor ouders die meer kinderen in verschillende klassen hebben makkelijker is als er één ophaalmoment is in plaats van meerdere. De eventuele overgang naar een zogenaamd 5-gelijke dagen model heeft nogal wat consequenties. Bijvoorbeeld voor de organisatie van het werk van de leerkrachten, de inhoud van het lesplan en de hoeveelheid tijd die de leerlingen op school doorbrengen. Daarnaast hebben sommige ouders vaak werktijden en schooltijden op elkaar afgestemd en betekent een verandering van schooltijden nieuwe afstemming. Om te peilen wat de ouders vinden van het voorgestelde plan om over te gaan naar een 5-gelijke dagen model houdt ik samen met de MR een informatieavond op donderdag 21 mei. Deze avond start om 20.00. Na deze avond wordt er een enquete gehouden worden onder alle ouders in de periode van 22 mei tot en met 4 juni. Het is de bedoeling om in de MR vergadering van 15 juni een besluit te nemen.