Bij de oudertevredenheidsenquete die wij dit jaar hebben afgenomen was één van de uitkomsten dat ouders het minst tevreden zijn over de verkeersveiligheid rond school. Ik roep jullie hulp in om dit de komende periode te verbeteren en verzoek jullie te reageren op het volgende verzoek:

Ik verzoek jullie om, indien van toepassing, mij een mail te sturen (directie@vsdekleinejohannes.nl) met antwoord op de volgende vragen:

  1.       Wat vind je precies onveilig aan de verkeerssituatie rond school?
  2.       Welke tips heb je om de verkeersveiligheid te verbeteren?
  3.       Zou je in een werkgroep mee willen praten met mij, het wijkteam en de buurt over verbetering van de situatie?