De medezeggenschapsraad nodigt jullie allemaal uit om jullie stem te laten horen over het voorstel voor nieuwe schooltijden via een online enquete.

Schooltijden zijn door de geschiedenis regelmatig  aangepast aan de tijdgeest. Elk bestuur en elke school maakte daarbij steeds zijn eigen afwegingen. Organisatorische belangen, wensen van ouders en pedagogische visie werden en worden steeds tegen elkaar afgewogen. Daarom is er ook geen eenduidig beeld bij scholen te zien. Ook niet binnen de vrijescholen.

Het is goed om steeds te blijven kijken of de schooltijden aansluiten bij de onderwijskundige visie, de wensen van ouders en de organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.
Concreter: passen de schooltijden bij de wensen van (werkende) ouders, sluit het goed aan bij verenigingen en de instellingen voor cultuur, kinderopvang, sport, zorg en welzijn, sluiten de schooltijden aan bij wat goed is voor kinderen en kunnen leerkrachten hun werk effectief en efficiënt (met elkaar) organiseren.

Gisteravond tijdens de informatieavond bleek duidelijk dat ouders de indruk hebben dat de keuze van de huidige schooltijden, elk schooljaar een dag langer naar school, gebaseerd is op pedagogische visie.
Dit blijkt vooral een gevoel te zijn. Voor de school is het uitgangspunt dat het pedagogisch moet passen bij de ontwikkeling van het kind.

Het is de bedoeling dat er een besluit genomen wordt in DE MR vergadering van 15 juni as. Daarom vraagt de MR de ouders en leerkrachten naar hun mening via deze enquete.
Invullen en opsturen kan tot donderdag 4 juni 24.00

De enquete wordt geopend door op onderstaande link te klikken.

https://nl.surveymonkey.com/s/2JDNPR5