15 sept.       Bram Velde               klas Gerda
18 sept.       Ayla Behnken            klas 4
19 sept.       Jimke Groothedde      klas 1
19 sept.       Lotta de Rooij            klas 1
19 sept.       Rosa Fee Wolters       klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!