En voor nog veel meer!

Wie durft het avontuur aan?
Iedere kerstspelopvoering, zelfs iedere repetitie is een waar avontuur: de afloop kent niemand,
er is geen zekerheid, alleen maar de moed van al die mensen om de planken op te gaan en daar voor kinderen,
ouders, medewerkers en belangstellenden het Kerstspel te laten zien.


Wie kent niet de kleine angst dat, al spelend, gebreken zichtbaar worden?
Maar alle spelers hebben één groot doel: dat het avontuur gaat slagen. Dat de toeschouwers in het beeld gaan geloven.
Dat ze kunnen meeleven met de tocht van Maria en Jozef langs de waarden, dat ze het kind geboren zien worden en
de verwondering over de ontmoeting tussen herders en het kind mee beleven.
En als dat lukt, als de toeschouwers die beeldenwerkelijkheid binnen kunnen gaan, dan is een ontmoeting daar.
Een belangrijke ontmoeting voor alle toeschouwers, want er wordt niet zo maar een kind geboren.

Wie heeft van de ouders, belangstellenden en/of de medewerkers heeft de moed om het avontuur aan te gaan
Iedereen is welkom, ook als hij of zij het kerstspel alleen maar van ‘wel eens gezien’ kent en nooit op de planken heeft gestaan!
We beginnen de repetities op 18 oktober om 19.30 en daarna vanaf 1 november ieder donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Op de eerste avond verdelen wij samen de rollen en is er nog een korte inleiding op het spel.
Wilt u meedoen?
Een belletje naar Els van der Veer of Gerda Vermeulen volstaat (tel.: ??…………….). Maar mailen mag ook (email: ??...............)

Graag tot 18 oktober,

Ed Taylor