Studiedag

De studiedag was gister een groot succes. Via de kunst in het Kröller Müller museum en in de natuur van de Veluwe
hebben we elkaar ontmoet en met elkaar gewerkt. Door in groepjes één kunstwerk nader te beschouwen hebben
we in de praktijk het denken – voelen – willen beoefend en elkaar en het kunstwerk daarin ontmoet.
Daarna is er in groepjes verder gewerkt aan meer individuele vragen en thema’s wat leidde tot inspirerende en mooie ontmoetingen.
Het weer en de omgeving hielpen natuurlijk enorm mee.
Maar ook zonder dat was het een mooie dag en mogen we trots zijn op het team van De Kleine Johannes!

Verlof 4 jarigen

Bij deze het verzoek om ook voor leerlingen die nog vier jaar zijn, en daarmee nog niet leerplichtig,
via de administratie verlof aan te vragen als de leerling gedurende één of meer dagen afwezig zal zijn. I
n principe wordt dat verlof automatisch toegekend.
Voor de school is het echter van belang te weten waar de alle  leerlingen zijn.

Klassenouder overleg

Vorige week is het eerste klassenouderoverleg geweest. Het was een constructief en prettig overleg.
We hebben afgesproken het komende jaar regelmatig bij elkaar te komen om uit te wisselen over diverse
zaken tussen de verschillende klassen, beter te kunnen samenwerken en de afstemming tussen de ouders
en de directie nog beter te laten verlopen.
De samenwerking en afstemming met de MR zal worden verzorgt door een contactpersoon uit dit overleg
en de voorzitter van de MR.